Et stærkt og internationalt forskningsmiljø på Aarhus Universitet og Danmarks bedste kræftbehandling på Aarhus Universitetshospital gør Aarhus til oplagt hjemby for dansk nationalt center for partikelterapi. Ansøgningen er netop afleveret.

Hent ansøgningen som pdf 
TRYK HER
 (Ca. 28 MB)

Danmark skal have en partikelaccelerator til moderne og skånsom behandling af kræftpatienter. Men en partikelaccelerator koster op mod en halv milliard kroner, og derfor er der på landsplan kun råd til én. Partikelacceleratoren bør placeres, hvor den bedst kan gavne kræftpatienter og bagvedliggende forskning, skriver Region Midtjylland og Aarhus Universitet i den ansøgning, som netop er afleveret til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

- Jeg synes vi har afleveret en særdeles velmotiveret ansøgning, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

- Det er danske og internationale topforskere, der skal køre partikelacceleratoren i stilling – og dem har vi i Aarhus. Læg dertil, hvad patienter og lægestand selv betragter som, Danmarks bedste Universitetshospital placeret midt i Danmark. Det kan kun blive til gavn og glæde for de kræftpatienter, det hele handler om, siger Bent Hansen.

Aarhus har en lang række fortrin som hjemby for partikelacceleratoren, men ansøgerkredsen lægger særlig vægt på fire hovedargumenter: 

 • Skandinaviens største forskningsmiljø for stråleterapi er integreret i et velfungerende klinisk kræftcenter ved Aarhus Universitetshospital 
 • Danmarks eneste forskningscenter for acceleratorfysik har hjemme på Aarhus Universitet. Forskningscenteret har en speciel ekspertise i partikelterapi 
 • Der er en byggeklar grund med udvidelsesmuligheder lige ved siden af kræftcenteret på det nye Aarhus Universitetshospital. 
 • Det tætte samarbejde mellem Sundhedsvidenskab og Naturvidenskab på Aarhus Universitet sikrer den nødvendige synergi for forskningen.

- I Aarhus har vi de danske og internationale topforskere, som kan udnytte partikelacceleratorens store forskningsmæssige potentiale til gavn for det samlede danske sygehus- og forskningsmiljø. Læg dertil at Aarhus Universitet netop har etableret et tværvidenskabeligt nationalt forskningscenter for partikelterapi. Det betyder, at både den fysiske og lægevidenskabelige forskning til udvikling af skånsom kræftbehandling med partikelterapi får helt optimale betingelser i Aarhus, siger formand for Aarhus Universitets bestyrelse, Michael Christiansen.

Processen
Et uvildigt internationalt ekspertpanel, udpeget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, skal nu vurdere, hvilken placering der tjener kræftpatienter og forskning bedst.
 
Bliver Aarhus hjemsted for dansk nationalt center for partikelterapi, kan byggeriet begynde med det samme. Tager ekspertpanelet sin beslutning inden 2012, kan den første kræftpatient blive behandlet i Aarhus inden udgangen af 2015.

Fakta

 • Strålebehandling spiller en vigtig rolle i moderne kræftbehandling, og omkring 50 % af alle kræftpatienter modtager strålebehandling. Målet for strålebehandling er at udrydde alle kræftceller med et minimum af skader på det omkringliggende raske væv. Men selv om den kendte strålebehandling med fotoner er blevet forfinet og forbedret væsentligt i årenes løb, så vil op mod 15 % af dagens patienter få fordele ud af behandling med de nye og langt mere præcise proton-stråler. Til at huse og udvikle den behandlingsform, skal der oprettes et dansk nationalt center for partikelterapi. Og det bør ligge i Aarhus, mener både Region Midtjylland og Aarhus Universitet.

Flere oplysninger

Om ansøgningen:

 • Region Midtjylland, formand Bent Hansen (S),
  tlf. 4031 370 
 • Aarhus Universitet, bestyrelsesformand, Michael Christiansen,
  træffes via: 2899 2235

Om stråleterapi:

 • Professor, overlæge på Aarhus Universitetshospital, Jens Overgaard,
  tlf. 4027 2629