Rådsformand, Bent Hansen, indviede ni nye boliger og fællesrum på det voksensociale tilbud, Stormly i Juelsminde den 9. september.

Bent Hansen og Kjeld Møller Pedersen
ved indvielsen af de nye boliger

Alle på bo- og dagtilbuddet til voksne med varigt, nedsat funktionsevne, der har speciale i epilepsi, var i højt humør til festlighederne med levende musik og taler af blandt andet regionsrådsformand Bent Hansen og ejer af Stormly, Filadelfias bestyrelsesformand Kjeld Møller Pedersen. 

De ni nye boliger giver Stormly et betydeligt løft af de bygningsmæssige rammer, og både beboere og personale er glade for de nye, tidssvarende boliger. 

Læs mere om Stormly her