I går, tirsdag, afsluttede 20 speciallæger et særligt tværfagligt undervisningsforløb, der skal være med til hæve kvaliteten af arbejdet på landets akutmodtagelse. Den to årige efteruddannelse er sket i tæt samarbejde med akutsygeplejersker. Den har været udbudt til Region Midtjylland og Region Nordjylland.
I går, tirsdag, afsluttede 20 speciallæger et særligt tværfagligt undervisningsforløb, der skal være med til at hæve kvaliteten af arbejdet på landets akutmodtagelse. Den to årige efteruddannelse er sket i tæt samarbejde med akutsygeplejersker. Den har været udbudt til Region Midtjylland og Region Nordjylland.


20 speciallæger og 48 akutsygeplejersker fra Region Midtjylland og fra Region Nordjylland fremlagde i går tirsdag deres afgangsprojekter, der alle har kvalitetsforbedring i deres respektive akutmodtagelser som tema. Den særlige uddannelse blev besluttet, da landets regioner besluttede at forbedre patientforløbene med centraliserede og specialiserede akutmodtagelser.
Region Midtjylland har fem hospitaler med akutmodtagelser. Her vil det specialuddannede hold af læger og sygeplejersker hurtigere og bedre kunne udrede de akutte patienters sygdomme og planlægge hensigtsmæssige forløb med undersøgelser, behandling, pleje og eventuel indlæggelse.

– De erfaringer vi har gjort med uddannelse af akutlæger og akutsygeplejersker er i høj grad blevet taget videre. I Danske Regioner arbejder vi for en fælles nationaluddannelse for såvel akutlæger som akutsygeplejersker. Allerede fra årsskiftet kommer Basismodul i Akutsygepleje til at gælde for hele landet. Der er også et tæt samarbejde i gang for at lave en fælles national akutlægeuddannelse hvor elementerne fra vores uddannelse vil danne udgangspunkt, siger Niels K. Villumsen fra ledelsen bag akutuddannelsen.
Når det næste hold læger og sygeplejersker i oktober starter på efteruddannelsen for fælles akutmodtageafdelinger vil der, udover deltagere fra Region Midtjylland og Nordjylland, også være læger fra Region Sjælland.

– Der er en national interesse for det, der foregår her på uddannelsen af akutlæger og –sygeplejersker. Der er stor fokus på at løfte kvaliteten på akutmodtagelserne ligesom på det præhospitale område og i de forskellige specialer. Jeres uddannelse er med til at skubbe akutområdet væsentligt frem. Jeg forventer, at I vil være med til at sætte en udvikling i gang som vil fortsætte, sagde regionsformand Bent Hansen (S) i sin tale til kursisterne.

Næsten 200 sundhedsfolk var troppet op til afslutningsdagen på Aarhus Universitetshospital, hvor 29 konkrete kvalitetsprojekter blev fremlagt. Der var en entusiastisk stemning blandt deltagerne. Det er stolthed over opgaven, det fælles arbejde i forløbet og forventningerne til deres fremtidige arbejde, som sendte humøret i top.

Akutlægeuddannelsen kan føre frem til en fagområdeuddannelse godkendt af Lægevidenskabelige Selskaber.

Det er op til Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren at afgøre om akutmedicin skal gøres til et almindeligt lægespeciale. I forvejen eksisterer der 38 lægelige specialer.


Akutlæge Christian Baaner Skjærbæk (t.v.), Regionshospitalet Viborg i samtale med formanden for Dansk Selskab for Akutmedicin Dan Bruun Petersen.