Kræftpatienter på Aarhus Universitetshospital slipper nu for flere dages indlæggelse, når de skal have lagt en ernæringssonde.Sygeplejerske Dorte Stribolt instruerer patient Orla Rytter Nielsen i, hvordan ernæringssonden fungerer (foto: Michael Harder, Kommunikation)

Kræftpatienter på Aarhus Universitetshospital slipper nu for flere dages indlæggelse, når de skal have lagt en ernæringssonde.

Aarhus Universitetshospital har nu fået et nyt tilbud til patienter, der skal have ernæring gennem en sonde: Istedet for at være indlagt i 3-4 dage, kan de møde op i et såkaldt sondeambulatorium, hvor sonden bliver anlagt, og de samtidig kan de lære at bruge den.

Tilbuddet gælder patienter med hoved-halskræft og kræft i spiserøret, som er i gang med ambulant strålebehandling. Og efter planen skal patienter med lungekræft også have tilbuddet efter jul.

I de seneste syv måneder har Sondeambulatoriet været afprøvet som et projekt i Onkologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, men nu er det blevet et fast tilbud.

- Hver dag kan vi hjælpe 4-5 patienter med at få lagt en sonde eller oplære dem i brugen af sonden, og det sker inden for en åbningstid på bare to timer, fortæller afdelingssygeplejerske Anja Duus Andresen fra Stråleterapien på Onkologisk Afdeling.

- Vi har sparet både indlæggelser og sengedage. Og patienterne er glade for det ambulante tilbud.

I Sondeambulatoriet kan man både få lagt en nasogastrisk sonde, hvor der føres en slange ind gennem næsen. Samtidig kan man blive oplært i kontrol og pleje af sonde - både i den nasogastriske sonde og en såkaldt PEG-sonde, som anlægges i maven.

I ambulatoriet fokuseres der desuden på at forbedre patienternes ernæringsmæssige tilstand, og samtidig hjælper man dem med at trappe ud af sondeernæringen, når behandlingen er afsluttet.

Det er en lille gruppe specialuddannede sygeplejersker fra Stråleterapien i Onkologisk Afdeling, der driver Sondeambulatoriet. Desuden er afdelingens kliniske diætist supervisor for sygeplejerskerne.


Yderligere oplysninger
  • Afdelingssygeplejerske Anja Duus Andresen, Onkologisk Afd. D, Aarhus Universitetshospital, tlf. 8949 2670
  • Klinisk diætist Line Dam Bülow, Onkologisk Afd. D, Aarhus Universitetshospital, tlf. 8949 2675