Kræftpatienter kommer hurtigere i behandling. Det viser en ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen. Udviklingen gælder alle fem regioner med Region Midtjylland i front.
Kræftpatienter kommer hurtigere i behandling. Det viser en ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen. Udviklingen gælder alle fem regioner med Region Midtjylland i front.

Hvor lang tid går der, fra en patient kommer ind på hospitalet for at blive undersøgt – til patienten får en diagnose og kommer i behandling?

Det spørgsmål har Sundhedsstyrelsen nu svaret på to gange om året siden 2006. Og det er gået fremad. På nogle områder ret markant – med Region Midtjylland som bedst på 8 ud af 11 områder.

- Det er dejligt at se, det stadig går fremad – endda på trods af, at antallet af patienter vokser. Dermed dokumenterer opgørelsen, at vores målrettede indsats virker, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Samtidig understreger han, at tallene ikke er udtryk for, at regionen nu er i mål.

- Det vigtigste ved den slags kvalitetstal er jo, at vi gennem sammenligning med de andre kan se, hvor gode vi kan blive.
For Region Midtjyllands vedkommende, viser tallene, at vi særligt skal fokusere på lungekræften, hvor vi ligger næstbedst. Men hvor nye tal også viser, at vi er blevet meget bedre. Om de ligefrem betyder, at vi også er blevet bedst, er for tidligt at sige, siger Bent Hansen.

Tværfagligt samarbejde
Han peger på indførelsen af kræftpakkerne og Diagnostisk Center i Silkeborg som vigtige årsager til, at patienterne hurtigere kommer i behandling.

- Når vi finder ud af, at patienten har kræft, er det vigtigt, at der hurtigt bliver sat en behandling i gang. Men det er også er vigtigt, at vi bliver gode til hurtigt at stille diagnosen. Det er her metoderne med et stærkt tværfagligt samarbejde i Diagnostisk Center i Silkeborg viser deres værd. En metode der nu er ved at blive udbredt til resten af landet, siger Bent Hansen og tilføjer:

- Og så må vi ikke glemme, at ledere og personale på hospitalerne samt de praktiserende læger virkelig har gjort en kæmpe indsats de seneste år for at sikre kræftpatienterne en hurtigere udredning og behandling.


Fakta
• Hver 3. dansker får kræft i løbet af sit liv. Antallet af kræfttilfælde steg med ca. 3 pct. fra 2000 – 2009

• I samme periode er dødeligheden faldet med ni procent

• Sundhedsstyrelsens opgørelse viser, at patienterne i Region Midtjylland kommer hurtigst i gang med behandling på 8 ud af 11 områder. Link til faktaark
 
Læs hele Sundhedsstyrelsens rapport: Monitorering af kræftområdet 1. halvår 2006 – 2. halvår 2010

Læs Danske Regioners Fakta om kræftbehandlingen i Danmark

Flere oplysninger
• Regionsrådsformand Bent Hansen (S) 7841 0010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk


Pressevagten i Region Midtjylland – hverdage kl. 8 - 17: 7841 0666

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.