Tirsdag den 25. oktober indvier regionsrådsformand Bent Hansen det nyopførte Patologisk Institut på Regionshospitalet Viborg.
Tirsdag den 25. oktober indvier regionsrådsformand Bent Hansen det nyopførte Patologisk Institut på Regionshospitalet Viborg.

Hospitalsenhed Midts patologiske institut er netop nu i gang med at flytte ind i de nye lokaler ved Regionshospitalet Viborg. Her kommer det til at ligge i sammenhæng med kapellet og i nærhed af de kliniske afdelinger på hospitalet, der har brug for patologernes hjælp.

Patologisk Institut kommer fra lokaler på Regionshospitalet Skive. De nye knap 2.000 kvadratmeter i Viborg bevilgede regionsrådet penge til for to år siden, og sidste efterår kunne byggeriet gå i gang. Nu er instituttet færdigt, og lokalerne er skræddersyet til sit formål.

Patologisk Institut på Pakhusvej 1 i Viborg indvies officielt ved en reception tirsdag den 25. oktober kl. 14.30 – 16.00. Regionsrådsformand Bent Hansen vil forestå indvielsen. Pressen er velkommen til at deltage – og se lokalerne.

Om Patologisk Institut
  • Patologisk Institut laver undersøgelser af vævsprøver (histologi) og celleprøver (cytologi) i mikroskop for at afgøre om vævet er normalt eller sygt. Undersøgelserne kan også være med til at afgøre, hvilken sygdom, der er tale om. På den måde kan den afdeling, patienten behandles på, beslutte, hvilken behandling og kontrol der er bedst for patienten.
  • Patologisk Institut undersøger prøver fra både hospitalet, praktiserende læger og tandlæger. Instituttet undersøger også celleprøver fra den forebyggende folkeundersøgelse for livmoderhalskræft, og kan også forestå obduktioner.
I Region Midtjylland er der patologiske institutter i Viborg, Aarhus, Holstebro og Randers.

Yderligere oplysninger
  • Ledende bioanalytiker Lis Lykke Gregersen, Patologisk Institut, Regionshospitalet Viborg: 7844 3710 / 2628 4045
  • Projektdirektør Jens Anton Dalgaard, Projektafdelingen, Regionshospitalet Viborg: 7844 1501 / 2172 6969
  • Cheflæge Christian Møller-Nielsen, Hospitalsenhed Midt: 7844 1003 / 2098 5601
Foto af Patologisk Institut kan downloades fra hjemmesiden