Et politisk krav om den bedste kvalitet i behandlingen og Region Midtjyllands pressede økonomi, betyder ændringer i hvor og hvordan neurologiske patienter bliver modtaget og behandlet.Et politisk krav om den bedste kvalitet i behandlingen og Region Midtjyllands pressede økonomi, betyder ændringer i hvor og hvordan neurologiske patienter bliver modtaget og behandlet.

30-dages dødeligheden for patienter med apopleksi er ca. 30 % lavere for patienter, der bliver behandlet på et hospital i Region Midtjylland set i forhold til gennemsnit for landets øvrige hospitaler.

Og for Aarhus Universitetshospital er dødeligheden næsten 50 % lavere, og her er der tilmed opnået store effektiviseringsgevinster, der har medført en betydelig reduktion i sengeforbruget.

- Den viden er vi simpelthen forpligtet til at bruge, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

- Regionens andre hospitaler kan også deres kram, det kan vi se i den landsdækkende kvalitetsundersøgelse NIP. Men når vi ligefrem ved, hvordan vi kan forbedre chancen for at overleve en blodprop, så er vi altså forpligtet af patienterne til at få delt den viden hurtigt og effektivt, siger Bent Hansen.

Bedste kvalitet og sundere økonomi
Regionsrådet vedtog i foråret 2011 en spare- og omstillingsplan for Region Midtjylland. Af planen fremgår det, at det neurologiske speciale skal spare ca. 10 mio. kr. i 2012 – og 20 mio. kr. i hvert af de følgende budgetår.

På baggrund af sparekravet, kvalitetsundersøgelser, hospitalernes egne erfaringer, retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og anbefalinger fra det neurologiske specialeråd har Forretningsudvalget i Region Midtjylland i dag anbefalet det samlede regionsråd at vedtage en ny fordeling af neurologien i Midtjylland:

  • Er der mistanke om akut blodprop (apopleksi) skal patienterne straks transporteres til enten Regionshospitalet Holstebro eller Aarhus Universitetshospital. De to hospitaler kan give blodpropopløsende trombolysebehandling.
  • Der skal være neurologiske dag/TCI-klinikker i Holstebro og Aarhus. Patienter med mistanke om apopleksi kan blive undersøgt og behandlet ambulant på klinikkerne. Ved neurologisk afdeling i Viborg skal være en TCI-klinik, der kan behandle patienter med advarselssymptomer på kommende apopleksier og forbigående apopleksier (TCI’er).
  • Der bliver tilrettelagt et accelereret udrednings- og behandlingsforløb for neurologiske patienter. Patienterne skal genoptrænes hjemme eller på et hospital i nærheden af deres hjem.
  • Ved alle hospitalsenheder skal der oprettes særlige udgående apopleksiteams, som via intensiv genoptræning i patientens eget hjem, kan forkorte hospitalsopholdet.
  • En nærmere undersøgelse skal vise, hvilke andre neurologiske hovedområder, der med fordel kan samles på Regions-hospitalet Viborg.

Den nye organisering tilfører altså væsentlige opgaver til Regionshospitalet Viborg, som skal etablere en smerteklinik i samarbejde med Århus universitetshospital. Klinikken skal tilbyde avanceret smertebehandling til en stor del af regionens borgere. Den skal understøtte både Hammel Neurocenter og Center for rygmarvsskadede, som er under udbygning og udvikling i Viborg.

- I det hele taget er Regionshospitalet Viborg i gang med en stærk faglig udvikling. Det synes jeg også bliver understreget af bestilt byggeri i Viborg til godt 1,15 mia.kr., siger Bent Hansen

Længere transport
Forslaget betyder, at patienter med mistanke om akut apopleksi, der i dag bliver modtaget i Randers, Horsens og Viborg fremover enten skal til Holstebro eller Aarhus. Skønsmæssigt drejer det sig om samlet ca. 1250 patienter fra Horsens og Randers og ca. 750 patienter fra Viborg-området.

- Men her er det nødvendigt: vi samler akut-neurologi to steder, så personalet får maksimal erfaring og patienterne får landets bedste behandling. Førsteklasses akut hjælp kan koste nogle ulemper. Det er vi klar over, siger Bent Hansen.

Fakta

Flere oplysninger