Hospitalerne i Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel er parat til at tage imod neurologiske patienter fra et større område i Region Midtjylland.
Hospitalerne i Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel er parat til at tage imod neurologiske patienter fra et større område i Region Midtjylland.

Følger Region Midtjyllands regionsråd indstillingen fra sit forretningsudvalg, bliver den akutte behandling af patienter med apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen) centraliseret på to af regionens tre neurologiske afdelinger.

På årsbasis får den ventede beslutning betydning for cirka 2.000 patienter, som ikke længere kan blive behandlet i Viborg, Randers eller Horsens, men i stedet må til Aarhus eller Holstebro.

På regionens tredje neurologiske afdeling i Viborg betyder omlægningen et farvel til cirka 500 akutte apopleksi-patienter om året – og dermed cirka halvdelen af afdelingens sengekapacitet. Afdelingens nye fokusområde bliver den klassiske neurologi, bl.a. epilepsi, Parkinsons sygdom, demens og sclerose. Det bliver der brug for, når Aarhus og Holstebro skal bruge en større del af deres kapacitet på at behandle patienter med apopleksi.

Forretningsudvalgets vision er, at Neurologisk Afdeling i Viborg-Skive udvikler et center for klassisk neurologi i form af et diagnostisk center, hvor patienter fra hele regionen kan blive undersøgt for uspecifikke neurologiske lidelser, samt - som noget nyt - en smerteklinik.

Sammen med andre neurologiske områder, der kan centraliseres for hele regionen, forventer forretningsudvalget, at Neurologisk Afdeling Viborg-Skive fortsat vil være en fagligt og driftsøkonomisk bæredygtig enhed, der kan tiltrække og fastholde kvalificeret personale og dermed sikre patienterne høj behandlingskvalitet.

Konkrete bud
Regionsrådet træffer den endelige beslutning om strukturændringerne på det neurologiske område på sit møde 26. oktober. Hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt har allerede afleveret en oversigt over områder, som kan være relevante at udvide med på Hospitalsenhed Midt eller at samle helt for regionen.

Hospitalsledelsen peger på, at det diagnostiske center for patienter, som skal udredes for neurologiske lidelser, bl.a. kunne rumme: 

 • Udredning og behandling af patienter med epilepsi 
 • Udredning og behandling af patienter med bevægeforstyrrelser, fx Parkinsons sygdom 
 • Udredning, behandling og rehabilitering af patienter med hjernekræft 
 • Udredning og behandling af patienter med hukommelsessygdomme, fx Alzheimers demens 
 • Udredning, behandling og rehabilitering af patienter med neuromuskulære sygdomme fx nervebetændelse 
 • Udredning og behandling af hovedpine og smertetilstande i samarbejde med den højtspecialiserede funktion i Aarhus 
 • Neurofysiologiske undersøgelser samt udredning og behandling af søvnsygdomme, fx søvnapnø 
 • Nye behandlingsformer til patienter med sclerose samt et tværfagligt, specialiseret og målrettet genoptræningsforløb 
 • Individuelle rehabiliteringstilbud til patienter med hjernetraume, fx efter trafikulykke og efter akut behandling på neurokirurgisk afdeling.
Læs mere her

Yderligere oplysninger
 • Cheflæge Christian Møller-Nielsen, Hospitalsenhed Midt,
  tlf. 7844 1003 / 2098 5601
 • Ledende overlæge Lene Rosendahl, Neurologisk Afdeling,
  tlf. 2462 5297
 • Oversygeplejerske Ulla Veng, Neurologisk Afdeling,
  tlf. 7844 6001 / 7844 6130 / 2462 2379