To containere fyldt med hospitalsudstyr er på vej fra Viborg til et hospital i det krigshærgede Libyen. Blandt udstyret er en brugt CT-skanner fra Randers
I disse dage pakkes to containere med hospitalsudstyr til et libysk hospital i Nalut syd for Tripoli og tæt på grænsen til Tunesien. Udstyret er stærkt efterspurgt af læger i det krigshærgede land. Det er Intergen – en institution under Region Midtjylland – der står for indsamling og forsendelse af hospitalsudstyret.

Allerede tidligt under den libyske borgerkrig, rettede læger fra hospitalet i den libyske by Nalut en bøn til Røde Kors og internationale hjælpeorganisationer, om at få hjælp og udstyr til de mange sårede soldater og civile.

Forespørgslen gik via Mellemfolkeligt Samvirke og Danida videre til Intergen i Viborg. Her har man i mere end en halv snes år indsamlet brugt, men brugbart hospitalsudstyr og sendt det, efterset og kontrolleret, videre til især afrikanske lande. På den måde er Intergen kendt og værdsat i ind- og udland.

Intergens udstyr kommer i høj grad fra hospitaler i Region Midtjylland, men også andre regioners hospitaler giver Intergen besked om overskydende udstyr. Intergen har også gode kontakter til en række danske firmaer, som beredvilligt hjælper med reservedele, til de ikke altid helt nye tekniske maskiner.

Dertil kommer, at tekniske - nuværende og tidligere – medarbejdere fra hospitalerne, ofte er villige til at reparere og tjekke udstyret, inden det pakkes ned og sendes ud i verden. Også Forsvaret donerer overskydende materiel fra felthospitaler, ligesom Forsvaret flere gange har været behjælpelige med at flytte tungt udstyr fra hospitalsafdelingerne til Intergens lagerbygninger i Viborg.

Graham Michell alias "Gokke"– Vi fik en meget lang liste fra de libyske læger over materialer de savner. Det som vi har, eller kan skaffe, har vi i nogle uger samlet her i Viborg. Vi var allerede før de libyske oprørere slog Gadaffi-tro soldater i Tripoli, klar til at sende en lastbil af sted. Den skulle via Spanien og Tunesien køre til Malut. Men har situationen ændret sig, og vi kan i stedet sende udstyret af sted i to 20 fods containere, fortæller Intergens leder "Gokke" – med det borgerlige navn Graham Michell.

– Vi har i nogle dage, via den fungerende ambassadør for det nye Libyen, efterlyst skriftlige aftaler om, at hospitalet kan garantere den fornødne strøm til nødvendige aircondition-anlæg (for scannerens sikre drift, red.) og udstyr til at løfte containerne ned fra lastbilerne.

Selve forsendelsen klares i et samarbejde med Danida og Mellemfolkeligt Samvirke, forklarer "Gokke".

– De libyske læger savner udstyret. De har masser af patienter, men savner udstyr. Men modsat så stiller vi også krav om, at de kan og vil bruge udstyret, ellers er der andre afrikanske lande, som i høj grad har brug for det udstyr vi har samlet, siger Intergen-lederen. Onsdag (12. oktober, red.) er Graham Michell på Regionshospitalet Randers, for at pakke en stor CT-scanner, som snart skal af sted på den lange rejse til Nord-afrika. 

Intergen blev startet som en del af Erhvervsafdelingen i det daværende Århus Amt. Ved kommunalreformen blev det slået sammen med en næsten tilsvarende organisation ved hospitalet i Viborg. Det er i dag en afdeling under Hospitalsenhed Midt. Intergen har leveret udstyr til 56 u-lande fortrinsvis i Afrika.