Kun godt hver anden jordemoder og praktiserende læge informerer om anbefalingen til gravide om helt at undgå alkohol


Kun godt hver anden jordemoder og praktiserende læge informerer om anbefalingen til gravide om helt at undgå alkohol

I perioden 1999-2007 anbefalede Sundhedsstyrelsen, at gravide så vidt muligt skulle undgå alkohol¬. Hvis de drak, skulle de højst drikke en genstand om dagen og ikke hver dag. I 2007 blev anbefalingen skærpet: Er du gravid, undgå alkohol.

To nye undersøgelser viser, at både jordemødre og praktiserende læger i højere grad kender den nye end den gamle anbefaling; men kun godt halvdelen informerer om den nye anbefaling. Det viser en ny undersøgelse, som Aarhus Universitetshospital og Alkoholbehandlingen i Aarhus Kommune står bag.

I 2000 og 2009 blev alle 54 jordemødre på Aarhus Universitetshospital, som havde konsultationer med gravide, interviewet om deres viden om, holdninger til og informationspraksis ift. alkohol og graviditet. Alle deltog på nær 3 i 2000. En stikprøve på 62 praktiserende læger i Aarhus blev ligeledes interviewet i 2000, og 100 besvarede et spørgeskema i 2009.

Undersøgelsen viser, at stort set alle jordemødre og praktiserende læger kender den nye officielle anbefaling fra 2007, mens stort set ingen kendte den fulde ordlyd af den tidligere anbefaling. Alligevel syntes kun godt halvdelen, at gravide bør være helt afholdende, og kun 50-60 % anbefalede i 2009 de gravide at være helt afholdende. Alligevel er rådgivningen måske ikke i konflikt med den videnskabelige litteratur på området.

Resultaterne tyder på en faglig uenighed og rejser nogle principielle spørgsmål: Er det acceptabelt for samfundet, at sundhedspersonale ikke videregiver officielle anbefalinger? Er det omvendt acceptabelt for de gravide, at samfundet har officielle anbefalinger, der ikke er videnskabeligt belæg for? Hvilke handlemuligheder har sundhedspersonale, der ikke ønsker at videreformidle anbefalinger, de er grundlæggende uenige i? Kan man som ansat blive pålagt at videreformidle en ganske bestemt information, som der ikke er solid dokumentation for?

Resultaterne er publiceret i følgende 2 originalartikler: 1) Kesmodel US, Kesmodel PS. Alcohol in Pregnancy: Attitudes, Knowledge, and Information Practice Among Midwives in Denmark 2000 to 2009. Alcohol Clin Exp Res. 2011 doi: 10.1111/j.1530-0277.2011.01572.x. 2) Kesmodel US, Kesmodel PS, Iversen LL. Lack of consensus between general practitioners and official guidelines on alcohol abstinence during pregnancy.
Dan Med Bull. 2011;58(10):A4327.

Yderligere information: Overlæge Ulrik Schiøler Kesmodel, tlf 7845 3353 eller mobil 3020 6850