Ældre medicinske og ortopædkirurgiske patienter, som har været indlagt på Regionshospitalet Viborg, vil fremover kunne få besøg af deres egen læge og hjemmesygeplejerske, når de er kommet hjem. Formålet er at forebygge genindlæggelser.
Ældre medicinske og ortopædkirurgiske patienter, som har været indlagt på Regionshospitalet Viborg, vil fremover kunne få besøg af deres egen læge og hjemmesygeplejerske, når de er kommet hjem. Formålet er at forebygge genindlæggelser.

Initiativet med opfølgende hjemmebesøg er et samarbejde mellem Regionshospitalet Viborg og tre kommuner: Viborg, Skive og Silkeborg. For patienter udskrevet fra Regionshospitalet Viborg sker det med virkning fra mandag den 3. oktober.

Muligheden for opfølgende hjemmebesøg retter sig mod sårbare, ældre patienter over 78 år og er en del af Region Midtjyllands indsats for kroniske patienter. Inden patienten bliver udskrevet, vurderer hospitalet, om patienten har gavn af opfølgende besøg i hjemmet efter udskrivelse. Lægen og hjemmesygeplejersken beslutter derefter i fællesskab, om besøget skal gennemføres.

Patienter, der tilbydes hjemmebesøg, vil få det første besøg derhjemme af den praktiserende læge og hjemmesygeplejersken 6-8 dage efter udskrivelsen. Samarbejde har til formål at sikre et godt og sammenhængende forløb for patienten efter udskrivelse fra hospitalet og samtidig forbygge eventuelle unødvendige genindlæggelser.

Gælder for patienter fra Hospitalsenhed Midt
Alle kommuner, der en del af det primære optageområde for Hospitalsenhed Midt, er med i ordningen. Det drejer sig om Viborg, Silkeborg, Skive og Favrskov kommuner. For patienter fra Regionshospitalet Silkeborg trådte ordningen i kraft 1. april. På længere sigt skal modellen udbredes til hele Region Midtjylland.

Baggrunden for modellen med opfølgende hjemmebesøg er et studie fra Glostrup fra 2007, der viste, at op til 23 procent af genindlæggelserne kunne undgås ved hjælp af de opfølgende hjemmebesøg.

Samarbejde på tværs af sektorer til gavn for patienterne
Projektet med opfølgende hjemmebesøg er endnu et i rækken af initiativer, som skal fremme samarbejdet mellem praktiserende læge, hospital og kommune.

- På hospitalet ser vi det samarbejde som meget centralt i forhold til at opnå sammenhæng i patienternes forløb på tværs af sundhedsvæsenets aktører. Vores rolle som hospital i denne her sammenhæng er først og fremmest at identificere de patienter, som skal have tilbuddet om at blive kontaktet, når de kommer hjem, forklarer klinisk udviklingssygeplejerske Annette Fenger fra Regionshospitalet Viborg.

Også i kommunerne ser man kun fordele i, at der bliver fulgt ekstra godt op på de ældre og skrøbeligste patienter, når de kommer hjem fra hospitalet.

- Vi ønsker jo heller ikke, at patienterne skal genindlægges. Indlæggelser er godt, hvis det er nødvendigt, men dette tiltag kan være med til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser af især de skrøbelige medicinske patienter, forklarer leder af hjemmesygeplejen Anne-Marie Agerskov, Viborg Kommune.

I de tre kommuner forventer man, at i alt ca. 600-700 patienter årligt vil få tilbudt hjemmebesøg efter udskrivelse fra Regionshospitalet Viborg.

Yderligere oplysninger

 • Hospitalsenhed Midt:
  Annette Fenger, klinisk udviklingssygeplejerske, Regionshospitalet Viborg, 7844 7112
  Lita Vessel, udviklingssygeplejerske, Regionshospitalet Viborg, 7844 6626 Annette Johnsen, udviklingssygeplejerske, Regionshospitalet Silkeborg, 8722 2720
 • Viborg Kommune:
  Anne-Marie Agerskov, leder af hjemmesygeplejen, 8787 6605
 • Silkeborg Kommune:
  Knud Callesen, områdeleder, 8970 4049 / 2058 6149
 • Skive Kommune:
  Sonja Johnsen, ældrechef, 9915 6040
 • Favrskov Kommune:
  Lisbeth Thorup, distriktsleder 8964 1651 / 2962 2896
 • Region Midtjylland:
  Jens Bejer Damgaard, kontorchef, 7841 2190