Dr.med., ph.d. Jes S. Lindholt bliver professor i forebyggelse af kredsløbssygdomme på Regionshospitalet Viborg.

Sygdomme i blodårerne koster liv, førlighed og livskvalitet for mange mennesker. Men forskning har vist, at der er gode muligheder for at forebygge sygdom af den type. Det har Aarhus Universitet og Hospitalsenhed Midt valgt at satse på i fællesskab. Samtidig er Jes Lindholts professorat i forebyggende karkirurgi et skridt på vejen til at få området anerkendt som universitetsklinik.

Professor Jes S. LindholtKonkret er det aftalt, at Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet opretter et professorat i vaskulær forebyggelse (forebyggelse af kredsløbssygdomme). Professoratet placeres på Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg. Karkirurgisk Afdelings forskningsoverlæge, dr.med., ph.d. Jes S. Lindholt, tiltræder som professor 1. november 2011.

Forskning af hensyn til patienterne
Placeringen af professoratet på Regionshospitalet Viborg er et led i Aarhus Universitets og Region Midtjyllands fælles planer om at styrke forskningssamarbejdet mellem universitetet og regionshospitalerne. Det sker bl.a. for at øge fokus på forskning af de sygdomme, som rigtig mange mennesker har.

- Karkirurgien rummer et stort forebyggelsespotentiale. Det handler både om at forebygge primær sygdom, fx livsfarlig udposning på legemspulsåren eller åreforkalkning i benene. Men vi er også optaget af at forebygge svære komplikationer til karkirurgiske operationer, fx betændelse ved åreproteser. Desuden har vi et ansvar for at forske i en af de store folkesygdomme, nemlig åreknuder, som forringer livskvaliteten for mange mennesker, siger Jes S. Lindholt.

Når der skal indføres nye behandlinger i sundhedsvæsenet, stilles der store krav til, at effekten kan bevises videnskabeligt. Det svære ved forebyggelse er, at der også skal føres bevis for omkostnings-effektivitet – altså at det kan betale sig.

­- Jeg vil ufortrødent fortsætte mit arbejde med at udvikle forebyggende tilbud på disse præmisser. Det er jo ved at kombinere forskningen med det daglige arbejde i klinikken, alle får størst nytte og gavn af vores forskningsaktiviteter, siger den nyudnævnte professor.

Professor Jes S. Lindholt holder tiltrædelsesforelæsning fredag den 4. november under overskriften ”Vaskulær forebyggelse. Før, nu og i fremtiden”. Det sker klokken 14.00 på Regionshospitalet Viborg i mødelokale 21-22. Alle – også pressen - er hjerteligt velkomne.

Fakta:

 • Jes S. Lindholt er 48 år og bor i Viborg. Medicinsk embedseksamen fra Aarhus Universitet i 1990. Speciallæge i karkirurgi i 2003.
 • Ph.d. i 1998. Dr.med. i 2010 på afhandlingen ”Abdominal aortic aneurysms. Screening and prognosis”.
 • Siden 2004 overlæge på Karkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg – halvdelen af arbejdstiden som forskningsoverlæge i Karkirurgisk Afdelings forskningssektion og tilknyttet et lektorat ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Yderligere oplysninger

 • Forskningsoverlæge, dr.med., ph.d. Jes S. Lindholt,
  Karkirurgisk Afdeling, tlf. 7844 5613 / 2244 0000.
 • Forskningschef Charlotte Hjort, Hospitalsenhed Midt,
  tlf. 7844 1301 / 5057 7785.
 • Cheflæge Christian Møller-Nielsen, Hospitalsenhed Midt,
  tlf. 7844 1003 / 2098 5601.

Foto: Regionshospitalet Viborg.