Et års målrettet indsats for at forbedre undersøgelse og behandling for lungekræft har givet resultater. Det kunne regionsrådet konstatere under et temamøde mandag eftermiddag.
Et års målrettet indsats for at forbedre undersøgelse og behandling for lungekræft har givet resultater. Det kunne regionsrådet konstatere under et temamøde mandag eftermiddag.

For knap et år siden konstaterede politikerne i regionsrådet, at Region Midtjyllands resultater for undersøgelse og behandling af lungekræft simpelthen ikke var gode nok.

 
C.J. Rasmussen (S) 

- Patienterne ventede for lang tid, før man fandt ud af, hvad de fejlede. Og der gik alt for lang tid, før de kom i behandling. Derfor pålagde vi organisationen at stramme op, husker formand for regionens hospitalsudvalg, Carl Johan Rasmussen (S).

Den målrettede indsats førte til, at regionen nu ligger på eller over landsgennemsnittet, når det gælder ”kongeindikatoren”, som er den tid det tager fra patienten begynder på undersøgelserne til hun eller han er i behandling.

De gode resultater blev præsenteret på et temamøde for regionsrådet mandag eftermiddag (24. oktober 2011). Her hørte regionsrådet også om den indsats der har skullet til for at komme så langt.

Videokonferencer

 
 Jette Skive (DF)

- Vi kan jo ikke bare knipse med fingrene og så sker tingene. Først og fremmest har vi gode kvalitetsmål for lungekræft. Uden dem havde vi slet ikke opdaget, at vi havde et problem. Dernæst har flere vaner og procedurer for samarbejdet på tværs af hospitalerne skullet ændres. Her har vi taget ny teknologi i brug for at nå vores mål, fortæller næstformand i hospitalsudvalget, Jette Skive (DF).

Et af problemerne med lungekræftudredningen og behandlingen var, at der gik for lang tid, når patienterne skulle overføres fra et af regionshospitalerne til den højt specialiserede behandling på Aarhus Universitetshospital.

Derfor er der nu indført videokonferencer mellem hospitalerne. På den måde kan resultaterne fra udredningen lokalt, hurtigt blive drøftet med lægerne på behandlingsafdelingen i Aarhus, så man i fællesskab kan blive enige om, hvad der er bedst for den enkelte patient.

- De ændrede procedurer betyder, at patienten får en oplevelse af et mere sammenhængende sundhedsvæsen, samtidig med at forløbet går hurtigere, siger Carl Johan Rasmussen.

Både han og Jette Skive understreger, at regionsrådet fortsat vil have fokus på kvaliteten af lungekræft-forløbene.

- Vi mangler stadig at opfylde nogle af kvalitetsmålene. Men jeg er glad for, vi er nået et godt stykke frem. Nu skal organisationen bare holde tempoet, så patienterne kan få en behandling, vi kan være bekendt, siger Jette Skive.

Fakta
Udvalgte tal fra Det Nationale Indikatorprojekts (NIP) rapport fra august 2011:

 

 

 Flere oplysninger