280 fra byggebranchen vil i morgen, tirsdag den 4. oktober, høre mere om udbud af Det Nye Universitetshospital i Aarhus280 fra byggebranchen vil i morgen, tirsdag den 4. oktober, høre mere om udbud af Det Nye Universitetshospital i Aarhus 

Byggevirksomheder, håndværksmestre, rådgivere og leverandører benytter sig i morgen, tirsdag den 4. oktober, af chancen for at få mere at vide om, hvordan det enorme DNU-byggeprojekt bliver udbudt. 

Det Nye Universitetshospital i Aarhus DNU udbyder fra årsskiftet og over de kommende år i alt 11 byggeetaper, som storentrepriser i størrelsen fra ca. 10.000 – 30.000 m2. Og i morgen, tirsdag den 4. oktober, er der informationsmøde for interesserede fra byggebranchen.

- Når vi vælger at udbyde bygge- og anlægsopgaverne i storentrepriser, så skyldes det bl.a., at dette entrepriseprincip i forhold til DNU-projektets samlede størrelse, kompleksitet og tidsmæssige udstrækning, vil skabe den mest optimale konkurrencesituation og dermed den mest optimale prissætning på projektet. Vi ser det nemlig som vores forpligtelse at have et stort fokus på tid, kvalitet og økonomi i projektet, siger byggechef Hans Haaning, bygherreorganisationen for DNU.

- Samtidig vurderer vi, at storentrepriserne giver en høj grad af robusthed i forhold til markeds- og konjunkturudsving og en højere grad af fleksibilitet og ”råderum” i forhold til f.eks. entrepriseprincipperne hoved- og fagentreprise, siger han.

Megaprojekt
Det er første gang i Danmark, at et så stort hospitalsbyggeri skal i udbud. Der er tale om et byggeprojekt, der svarer til at samle 5-6 provinshospitaler i ét byggeri.

I den løbende planlægning fra 2008 og frem til i dag har mere end 500 hospitalsansatte været inddraget. planlægningen. Ligesom repræsentanter for patient- og pårørendes perspektiv høres løbende gennem DNU-Panelet.

Region Midtjylland, som er bygherre, har et særligt fokus på sikkerhedskoordinering og arbejdsmiljørigtig projektering i DNU. Det betyder blandt andet, at de gældende arbejdsmiljøregler betragtes som minimumskrav og at bygherreorganisationen vil være meget synlig på selve byggepladsen under opførelsen af hospitalsbyen i Aarhus.

Og som noget nyt efter danske forhold er byggepladsens fællesfaciliteter allerede anlagt, når nybyggeriet går i gang fra sommeren 2012. Netop i øjeblikket finder der dialog sted med bydende driftsoperatører på denne entreprise, der blandet andet omfatter skurby, vagt, sikring, byggepladsindretning, –logistik og
–service samt renovering.

Informationsmødet om DNUs udbud tirsdag den 4. oktober bliver holdt i:

Auditorierne, Skejby
Brendstrupgårdsvej 100,
8200 Aarhus N

Pressen er velkommen. 

Flere oplysninger:
Lotte Søgaard, kommunikationschef, Projektafdelingen DNU. Tlf.: 7846 9807