Patienter og pårørende har i fem år kunnet få ekstra hjælp hos frivillige patientstøtter fra Røde Kors på Regionshospitalet Herning, og både patienterne og personalet er så glade for de frivillige, at de nu fejres med et arrangement på hospitalet den 31. oktober 2011
Patienter og pårørende har i fem år kunnet få ekstra hjælp hos frivillige patientstøtter fra Røde Kors på Regionshospitalet Herning, og både patienterne og personalet er så glade for de frivillige, at de nu bliver fejret.


For fem år siden etablerede Røde Kors og Regionshospitalet Herning en forsøgsordning med frivillige patientstøtter på enkelte hospitalsafdelinger, og siden dag 1 har ordningen været en stor succes. Således omfatter støtteordningen i dag bl.a. Akutmodtagelsens venteområde, sengeafsnit på Ortopædkirurgisk og Kirurgisk Afdeling og sengeafsnit, dagafsnit og ambulatorier på Medicinsk Afdeling og Børneafdelingen. Antallet af de frivillige på Regionshospitalet Herning er også steget støt, så der nu er 46 patientstøtter på afdelingerne.

Assisterende afdelingssygeplejerske Lisbeth Holdorff Møjbæk er kontaktperson for 10 frivillige på Børneafdelingen, og kan tydeligt mærke, at både børnene og deres forældre er glade for de frivillige medarbejdere:

- Siden Børneafdelingen fik tilknyttet patientstøtter fra Røde Kors i 2009, har vi kun fået positive tilkendegivelser. De frivillige medarbejdere gør en stor forskel for patienterne: f.eks. hygger de om børnene i legestuen, eller de lægger en ekstra skulder til, og skaber tryghed hos børnene og deres forældre i svære situationer. Personalet kender de frivillige rigtig godt, så de falder helt naturligt ind hos os i afdelingen, fortæller Lisbeth Holdorff Møjbæk.


Arrangement: Tak til de frivillige på Regionshospitalet Herning
Som tak for den store indsats, afholdes der et arrangement for de frivillige patientstøtter på hospitalet i Herning med deltagelse af hospitalsledelsen.

Tid og sted
Mandag 31. oktober 2011 Kl. 16-18 i Udvalgsværelse 1 og 2, Regionshospitalet Herning

Flere oplysninger:
  • Chefsygeplejerske Ida Götke, Hospitalsenheden Vest, tlf. 7843 8520 / 2048 0689.
  • Assisterende afdelingssygeplejerske Lisbeth Holdorff Møjbæk, Børneafdelingen, tlf. 7843 3623.
  • Assisterende afdelingssygeplejerske Annette Bech Hvad, Akutafdelingen, tlf. 7843 2042.
Fakta
  • Røde Kors udvælger patientstøtter med relevant baggrund og erfaring, så der er et match mellem de frivilliges kompetencer og de enkelte afdelingers patientprofil og behov.
  • 2 gange om året afholdes der fællesmøde mellem hospitalsafdelingerne og de frivillige medarbejdere i Frivillighuset, Herning for at udveksle ideer, erfaringer og viden med det formål at videreudvikle samarbejdet omkring patienterne.
  • Patientstøtteordningen har eksisteret på Regionshospitalet Herning siden 2006, og p.t. omfatter ordningen 46 frivillige Røde Kors medlemmer.
  • Røde Kors tilbyder desuden borgere i Herning kommune bisidderhjælp, når de er indlagt i Hospitalsenheden Vest.