Bruger vi for meget ADHD-medicin – eller bruger vi for lidt. Og bruger vi det rigtigt til de rigtige patienter? De spørgsmål har Region Midtjyllands regionale lægemiddelkomité nu besluttet sig for at få svar på.


Bruger vi for meget ADHD-medicin – eller bruger vi for lidt. Og bruger vi det rigtigt til de rigtige patienter? De spørgsmål har Region Midtjyllands regionale lægemiddelkomité nu besluttet sig for at få svar på.

Gennem de sidste tre år har forbruget af ADHD-medicin været stigende. Især når det gælder brugen af medicin til voksne.

ADHD er en psykiatrisk lidelse, og medicinen er egentlig udviklet til børn.

Stigningen gælder hele landet, men Region Midtjylland er den region, der har den markant største stigning. På den baggrund har lægemiddelkomitéen besluttet at iværksætte en undersøgelse.

 
 Jørgen Schøler Kristensen

- Vi vil finde ud af, hvordan vi sikrer, at ingen går uden at få en behandling, som kunne hjælpe dem. Men samtidig vil vi også sikre, at ingen får en behandling, som de ikke skulle have haft – eller at de får udskrevet medicinen, men sælger den videre, siger cheflæge Jørgen Schøler Kristensen, der er formand for komitéen.

Vagt i gevær
Han gætter på, at forbruget er højest i Region Midtjylland, fordi Århus Universitetshospital, Risskov, er meget offensive med forskningen i ADHD.

- Forbruget er jo begyndt med en masse børn, der har fået det bedre, og så har man opdaget, at medicinen også hjælper nogle voksne, forklarer Jørgen Schøler Kristensen.

Så når komitéen nu sætter fokus på forbruget, er det dels fordi forbruget i regionen er så meget højere end i resten af landet. Men også fordi psykiaterne er begyndt at råbe vagt i gevær.

- Psykiaterne er begyndt at se patienter, der har fået så store doser, at de måske har udviklet et misbrug. I skadestuerne er man også begyndt at få patienter ind, der er påvirkede af medicinen, men som ikke har fået den ordineret – og det kan tyde på, at den kommer ud på det sorte marked, hvor den absolut ikke skal være, fortæller han.

Alligevel er Jørgen Schøler Kristensen ikke parat til at konkludere, at forbruget ER for stort i Region Midtjylland.

- Det er jeg slet ikke sikker på. For hvis vi sammenligner os med vores nordiske naboer, har de et højere forbrug. Derfor må vi være åbne overfor undersøgelsens konklusioner. Forhåbentlig bliver vi klogere på – ikke kun om vi giver for lidt eller for meget – men om vi giver medicinen – og følger op på den – på den rigtige måde, siger han.

Fakta

  • Forbruget af ADHD-medicin i Danmark:
 

 

  • Lægemiddelkomiteens undersøgelse skal blandt andet afdække: 
  • Hvor stor en andel af befolkningen, der forventes at skulle være i behandling for ADHD fordelt på børn, unge og voksne 
  • Hvordan diagnosen stilles hos såvel børn og unge, som voksne med henblik på at sikre, at de rigtige patienter modtager behandling 
  • Hvordan man sikrer den bedste opfølgning, så patienterne hverken bliver under- eller overbehandlede 
  • Omfanget af misbrug af ADHD-medicinen, og hvordan et sådant misbrug minimeres 
  • Lægemiddelkomiteens undersøgelse og videre indsats vil blive koordineret med statslige initiativer i bl.a. Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om Region Midtjyllands lægemiddelkomité

Hent foto af foto af Jørgen Schøler Kristensen

Flere oplysninger 

  • Cheflæge og formand for Den Regionale Lægemiddelkomité i Region Midtjylland, Jørgen Schøler Kristensen: tlf. 7842 5004 / 2016 3201 / joerkris@rm.dk 
  • Overlæge Birgitte Brock Krarup, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital: tlf. 8942 1628 / 2464 1180 / bb@farm.au.dk

Pressevagten i Region Midtjylland – hverdage kl. 8 - 17: 7841 0666

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer