Regionsrådet holder temamøde om lungekræft og speicallæger. Pressen er inviteret med

Regionsrådet holder temamøde den 24. oktober 2011 i regionsrådssalen, Regionshuset Viborg. Pressen er inviteret.

Program
Kl. 13.00 – 13.05 Velkomst ved regionsrådsformanden
Udredning og behandling af lungekræft

Kl. 13.05 – 13.10 Introduktion
- Ved afdelingschef, cheflæge Hans Peder Graver-sen, Kvalitet og Sundhedsdata

Kl. 13.10 – 13.40 Konkrete forbedringstiltag
- Oplæg ved centerchef Kirsten Bruun, Inflamma-tionscentret, Aarhus Universitetshospital og centerchef Carsten Møller Beck, Inflammations-
centret, Aarhus Universitetshospital

Kl. 13.40 – 14.30 Status for lungekræft
- Oplæg ved overlæge Torben Riis Rasmussen, Lungemedicinsk afd. Aarhus Universitetshospital, overlæge Anette Højsgaard, Thoraxkirurgisk afd.
Aarhus Universitetshospital og overlæge Peter Meldgaard, Onkologisk afd.
Aarhus Universitetshospital

Kl. 14.30 – 14.40 Pause

Speciallægeområdet
Kl. 14.40 – 15.25 Fremtidens speciallæge
- Oplæg ved kontorchef, sekretariatschef Berit Bjerre Handberg, Sundhedsuddannelser, Videre-uddannelsessekretariatet

Kl. 15.25 – 16.00 Specifikke udfordringer i psykiatrien
- Oplæg ved cheflæge Per Jørgensen, Psykiatri og Social

Bilag

Til punktet Udredning og behandling af lungekræft henvises til regionsrådsmødet den 24. august 2011 punkt 42: Orientering om NIP-resultater for lungecancer 2010, Notat vedr. NIP lungecancer.

Til punktet Speciallægeområdet
- Region Midtjyllands høringssvar vedr. dimensioneringsplan 21.09.2011
- Henvendelse fra regionsrådsmedlem Poul A. Christensen (bilag fra temamøde den 23.05.2011 til punktet om aktuelle udviklingsten-denser i sundhedsvæsenet)