Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond har den 6. oktober bevilget 1,7 mio. kr. til et ph.d.-projekt udgående fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Regionshospitalet Horsens.


Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond har den 6. oktober bevilget 1,7 mio. kr. til et ph.d.-projekt udgående fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Regionshospitalet Horsens.

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond har i alt uddelt ca. 9 mio. kr. til forskning på regionshospitalerne, og projekterne er blevet vurderet på videnskabelig kvalitet, relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland og deres mulighed for gennemførelse. Der har langt fra været midler nok til, at alle de indsendte projekter har kunnet tilgodeses. Bevillingerne gives udelukkende til aflønning af videnskabeligt personale, og beløbet skal bruges til aflønning af den ph.d.-studerende Karen Toftdahl Bjørnholdt over en periode på 3 år.

"Jeg er meget taknemmelig og glad over pengene og det kvalitetsstempel og skulderklap der ligger bag. At jeg nu kun skal finde penge til driften af projektet betyder rigtig meget. Der er stærke ressourcer i Ortopædkirurgisk og Anæstesiologisk Afdeling og i Forskningsenheden på sygehuset, og sådan en bevilling bidrager til den gode energi i huset." udtaler Karen Toftdahl Bjørnholdt

Projektet udføres i samarbejde med professor, dr. med. Kjeld Søballe og forskningsoverlæge, ph.d. Lone Nikolajsen fra Århus Universitetshospital, udover personalet fra Ortopædkirurgisk og Anæstesiologisk Afdeling i Horsens. Projektet består af tre dele; to kliniske forsøg med smertebehandling efter skulderkirurgi og en tværsnitsundersøgelse af kroniske smerter efter skulderprotese. Målet er, at patienterne kommer sig hurtigere og bedre, så livskvalitet og arbejdsliv kan opretholdes eller genvindes.

Skuldersmerter er næst efter rygsmerter den mest almindelige muskelskeletsygdom, som folk søger læge for, og er anledning til mange sygemeldinger. I visse tilfælde er operation den bedste løsning på smerteproblemet, men kirurgi er i sig selv forbundet med betydelig smerte, især de første dage. Hurtig reetablering af funktion i skulderen er af største vigtighed for genoptagelse af arbejdet, og er betinget af god smertedækning efter operationen. De to kliniske forsøg afprøver to forskellige typer smertebehandling, som endnu ikke er forsøgt hos skulderpatienter.

Tværsnitsundersøgelsen skal beskrive forekomst og karakteristika for kroniske smerter efter skulderprotese, og afdække risikofaktorer for udviklingen af disse. Med den viden vil man kunne tage højde for de pågældende faktorer, eller blive bedre til at tilbyde behandlingen til den gruppe der får gavn af den. Projekterne er sat i gang, og forventes afsluttet i 2014

Mere information
  • Ph.d.-studerende Karen Toftdahl Bjørnholdt, tlf. 7842 6104
  • Ledende overlæge Jens Ole Storm, tlf. 7842 7150
  • Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen tlf. 7842 5004
  • Chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath tlf. 7842 5006