Efter næsten 40 års arbejde med vanskeligt stillede børn og unge har forstander Eva Hallgren besluttet at forlade sin stilling som leder af den sikrede døgninstitution Koglen ved Herning. Eva Hallgren har været forstander siden 2002 og har samtidig været fagligt aktiv i en række sammenhænge.


Efter næsten 40 års arbejde med vanskeligt stillede børn og unge har forstander Eva Hallgren besluttet at forlade sin stilling som leder af den sikrede døgninstitution Koglen ved Herning. Eva Hallgren har været forstander siden 2002 og har samtidig været fagligt aktiv i en række sammenhænge.

Som forstander har Eva Hallgren stået i spidsen for en udvikling af Koglen, der har styrket pædagogikken og det faglige niveau. Desuden er de fysiske rammer blevet udvidet og moderniseret. Senest ved indvielsen af Koglens åbne afdeling i Grønbjerg i 2009.

Ved siden af arbejdet som forstander har Eva Hallgren været engageret i fagpolitisk arbejde. Blandt andet var hun i en længere periode formand for ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening. Hun har derudover været involveret i en række rådgivende udvalg og kommissioner under Danske Regioner og Socialministeriet.

Eva Hallgren er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har det meste af sit voksne liv arbejdet med børn og unge, der har misbrug og kriminalitet tæt inde på livet. Hun stammer fra Nykøbing Falster, men blev boende i Jylland efter uddannelsen ved Den Sociale Højskole i Esbjerg.

Eva Hallgren har gennem alle årene været både vellidt og respekteret af medarbejdere og lederkolleger i amtet og regionen. Regionen får dog glæde af hendes viden og erfaring lidt endnu, da hun har taget imod et tilbud om at fortsætte som konsulent inden for børn- og ungeområdet i Region Midtjylland indtil udgangen af august 2012.

Fratrædelsen markeres ved en reception mandag 28. november 2011.