22-11-2011Hør om de gode resultater når Havets Hus i Grenaa onsdag aften holder fyraftensmøde om ”Havets ressourcer i Havets Hus”. Næstformand i regionsrådet Bente Nielsen (SF) holder oplæg

Region Midtjylland har en erhvervsmæssig styrkeposition på energi- og miljøområdet. På baggrund heraf har Vækstforum igangsat en erhvervssatsning inden for energi og miljø.

 

Bente Nielsen, 1. næstformand
i Regionsrådet er inviteret
til at tale om ”Vækstpotentialer
i den grønne sektor”. 


Regionens mål er: 

  • En styrkelse af regionens erhvervsudvikling inden for energi- og miljøområdet. 
  • En udvikling hvor andelen af vedvarende energi i 2025 udgør mindst 50 % af regionens samlede energiforbrug 
  • En positiv afledt effekt på klima og miljø.

Et eksempel på et lokalt forankret projekt i Grenaa, som har potentiale set ud fra et regionalt perspektiv er ”Alger til Biogas i Region Midtjylland”. Alger kan blive en af fremtidens store energiressourcer. De vokser hurtigt, og de konkurrerer ikke med fødevareproduktionen på landjorden. Projektet er et 3-årigt demonstrations- og udviklingsprojekt, som bidrager til udviklingen af energi- og miljøteknologi, der kan bringe regionen i front med hensyn til energiproduktion fra alger.

Udover at være en kilde til bæredygtig energi kan alger også bruges som fødevarer, ingredienser, foder og medicin.

Arrangementet henvender sig til alle interessenter og i særlig til Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse, Regionsrådet i Region Midtjylland, Djurslands Udviklingsråd, repræsentanter for Aarhus Universitet, bestyrelserne for Havets Hus og Kattegatcentret.


Flere oplysninger

  • Bente Nielsen (SF), 1. næstformand for Regionsrådet i Region Midtjylland, tlf. 8682 2291 / 4019 8682 / bente.nielsen@rr.rm.dk