Det giver en fornemmelse af tryghed at have en anerkendt og kvalificeret førstehjælper i landsbyen.

Lemvig, Struer og Holstebro kommuner har sammen med Region Midtjylland netop samlet de første 70 112-Førstehjælpere, der frivilligt er parat til at yde førstehjælp ved hjertestop i minutterne indtil ambulancen når frem.

I de egne af regionen, hvor andre former for akut hjælp kan være længst undervejs, bliver der lige nu opbygget et korps af frivillige 112-Førstehjælpere.

112-Førstehjælperne er uddannet i førstehjælp og udstyret med den viden og det udstyr der skal til for at de kan fungere som lokal førstehjælp, indtil professionelle redningsfolk overtager.

Imponerende vilje til at ville

De tre Nordvestjyske kommuner Struer, Holstebro og Lemvig har sammen med Præhospitalet i Region Midtjylland netop organiseret de første hold 112-Førstehjælpere, og alle parter er imponerede over den vilje 112-førstehjælperne har vist til at hjælpe medmennesker i alvorlige situationer.

- Det er så flot, at de griber ansvaret og aktivt bidrager til, at deres lokalområde bliver et endnu mere trygt sted at færdes til dagligt, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S). - Og jeg kan sagtens forestille mig, at vores 112-Førstehjælper-ordning vil smitte af på andre egne af landet. Alternativet er jo at overlade førstehjælpen til tilfældigheder, siger formanden.

Mere tryghed hvor vi bor og arbejder

Blandt lokalsamfundenes styrker plejer man at tælle ansvarsfølelsen for andre mennesker. I dette tilfælde andre mennesker, som ligesom en selv, helst vil bo der, hvor der er højt til himlen - men også længere køretid, hvis der bliver brug for akut hjælp.

I Struer Kommune siger formand for Sundhedsudvalget Anna Marie Brix Poulsen (DF):

”Vi er godt tilfredse med at få en 112-Førstehjælperordning på Thyholm, som del af den præhospitale indsats. De særligt udvalgte 112-Førstehælpere er til stede og velkendte i lokalsamfundet og kan yde hurtig og livreddende førstehjælp, inden mere avanceret hjælp kommer med ambulance eller helikopter. Det er en mulighed for at redde liv, og det øger trygheden på egnen.”

På Thyholm begynder de første kurser for 112-Førstehjælpere søndag den 6. november

I Holstebro Kommune siger formand for Social og Sundhedsudvalget, Anne Lise Holst Jensen (SF):

"Vi er her i Holstebro meget tilfreds med denne ordning som kan være med til at skabe tryghed i lokalområderne mod vest. Vi anerkender meget, den opbakning der har været blandt de frivillige 112- førstehjælpere til at være en del af et lokalt beredskab".

I Holstebro Kommune begyndte de første kurser for 112-hjælpere i slutningen af oktober.

I Lemvig Kommune siger formand for Social- og Sundhedsudvalget, Orla Østerby (K):

”Det er en fremragende ordning at få ud i de lokale områder, hvor ordningen kan være med til at redde liv. Når 112-førstehjælperne er uddannet, yder de en solid frivillig og uegennyttig indsats for de mennesker, der bor i nærområdet, indtil andre dele af den præhospitale indsats når frem.”

I Lemvig Kommune begyndte de første kurser for 112-hjælpere i slutningen af oktober.

Det kan 112-førstehjælperne
Opstår der en alvorlig ulykke eller livstruende situation, skal man altid ringe 112. PÅ AMK-Vagtcentralen spørger personalet ind til situationen, og hvis der er mistanke om hjertestop, bliver der straks sendt en SMS-meddelelse af sted til de lokale 112-førstehjælper.

112-førstehjælperne hjælper patienten og de pårørende, indtil ambulance, akutlægebilen eller akutlægehelikopteren er fremme. Samtidig kan 112-hjælperne holde tilkørselsforholdene frie, så der ikke er hindringer for f.eks. ambulancen.

Fakta 

 • 112-førstehjælper ordningerne er et fælles projekt mellem Region Midtjylland og de tre kommuner Struer, Lemvig og Holstebro. 
 • 112-førstehjælperne er frivillige – dvs. de får ikke løn for arbejdet.
 • Når alarmen går, skynder 112-førstehjælperne sig til et centralt placeret skab, hvor de henter det nødvendige udstyr.
 • Når skabet åbnes, kan AMK-Vagtcentralen se, at de lokale 112-førstehjælpere er på vej. Et lys på skabet fortæller andre 112-førstehjælpere, at de kan fortsætte direkte til patienten. 
 • Det kan være en voldsom oplevelse at yde førstehjælp til alvorligt syge personer. Derfor er alle 112-førstehjælpere tilknyttet erfarne, kommunale kontaktpersoner og en ekstern krisehjælpsordning. Sammen kan de tale oplevelserne igennem. 
 • Der er op til tre 112-førstehjælpere i funktion hos patienten: en giver førstehjælp, en assisterer ved fx hjertemassage og hjælper med at holde tilkørselsvejene frie. 
 • Region Midtjylland har lavet fem korte film om akutberedskabet – se hvad en ambulance, lægebil, akutlægebil og akutmodtagelse kan gøre for patienterne – AKUTFILM.RM.DK

Billeder

 • 112-Førstehjælper_skab
  Det gule skab bliver opstillet centralt i området, så 112-Førstehjælperne hurtigt kan nå frem til hjertestarteren. 
 • 112-Førstehjælper_vest
  112-Førstehjælperne kan kendes på den gule vest. Her henter 112-Førstehjælperen en hjertestarter.

Flere oplysninger 

 • Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), tlf. 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk 
 • Struer Kommune – Formand for Sundhedsudvalget Anna Marie Brix Poulsen (DF), tlf. 2384 8357 / ambp@struer.dk 
 • Lemvig Kommune – Formand for Social og Sundhedsudvalget, Orla Østerby (K), tlf. 9788 1515 / orla.oesterby@lemvig.dk 
 • Holstebro kommune - Formand for Social og Sundhedsudvalget, Anne Lise Holst Jensen (SF), tlf. 2446 2426 / AnneLiseHolstJensen@holstebro.dk 
 • Region Midtjylland, Præhospitalet, Erika F. Christensen, Lægelig Chef, tlf. 7841 4900 / Erika.christensen@ph.rm.dk

Her er navne på nogle af de frivillige 112-Førstehjælpere i:

Holstebro kommune

 • Anne Marie Damgaard, Ulfborg, tlf. 2174 5379 
 • Mogens Damgaard, Ulfborg, tlf. 2125 0368

Struer Kommune 

 • Rikke Lund Jensen, Thyholm, tlf. 6112 1245

Lemvig Kommune 

 • Emanuel Fabricius, Nees, tlf. 4030 8037 
 • Charlotte Abildtrup, Harboøre, tlf. 4017 7577