Regionspsykiatrien Horsens er i gang med at udvikle ”den gode psykiatriske afdeling”. Det skriver PS-bladet i den seneste udgave
Regionspsykiatrien Horsens er i gang med at udvikle ”den gode psykiatriske afdeling”. Det skriver PS-bladet, der udgives af Psykiatri og Social.

Regionspsykiatrien Horsens har fået knap 6 mio. kr. i satspuljemidler og er i fuld gang med at udvikle ”den gode psykiatriske afdeling”. Projektet har som overordnet mål at skabe højere kvalitet i form af gode behandlingsalliancer, gode og holdbare behandlingsresultater, høj patient- og pårørendetilfredshed, mindre tvang og ikke mindst højere medarbejdertrivsel.

- Vi prøver hele tiden på at gøre det bedre og at udvikle os, så vi er meget glade for at have fået penge til projektet. Vi lagde billet ind for at give stedet et løft, forklarer ledende oversygeplejerske Marianne Børre Petersen i Regionspsykiatrien Horsens.

I projektet skal der fokuseres på kompetenceudvikling af personalet, og projektet skal understøtte den specialisering, som iværksættes i Regionspsykiatrien Horsens fra 1. januar 2012. Her går man fra at have to åbne afsnit og et lukket til tre specialiserede afsnit, nemlig et affektivt afsnit, et intensivt afsnit og et psykoseafsnit.
 

 Læs PS-bladet


Formålet med omorganiseringen er at blive dygtigere til at have med de forskellige patientgrupper at gøre, forklarer Marianne Børre Petersen.

Personalet er overbevist om, at projektet kommer patienterne til gavn bl.a. i form af, at der bliver skabt rum til flere aktiviteter og motion, hvilket især vil være godt for de selvdestruktive piger, som er indlagt.

”Den gode psykiatriske afdeling” er et kompetenceløft for alle 160 personaler i Regionspsykiatrien Horsens, og det er håbet, at det nye projekt kan gøre personalet bedre i stand til at opdage tegnene på, at noget går galt, inden det går galt. At det vil gøre dem klogere.

Projektet løber til udgangen af 2013 og vil blive målt og evalueret af Sundhedsstyrelsen.

Regionspsykiatrien Horsens dækker Odder, Skanderborg, Hedensted og Horsens Kommuner og er organiseret med tre sengeafsnit i Horsens og et ambulatorium i hver af de fire kommuner.

Læs mere om projekt ”den gode psykiatriske afdeling” (side 4-5) i det nye nummer af PS-bladet, der har fokus på historier fra regionens psykiatri- og socialområde.


Flere oplysninger
  • Regionspsykiatrien Horsens, Projektkoordinator Jørgen Jørgensen, tlf.: 7847 5081/3027 1129
  • Regionspsykiatrien Horsens, Ledende oversygeplejerske Marianne Børre Petersen, tlf.: 7847 5002