Har du modtaget et spørgeskema om dit sygehusbesøg i Region Midtjylland?

Har du modtaget et spørgeskema om dit sygehusbesøg i Region Midtjylland?

For Region Midtjylland er det vigtig at høre om patienternes oplevelser og erfaringer, når de besøger regionens sygehuse. Derfor modtager cirka 45.000 patienter i Region Midtjylland i perioden oktober til november 2011 et spørgeskema med posten om deres oplevelser på sygehuset.

Tilbagemeldingerne fra patienterne bruger regionen i arbejdet med at forbedre og udvikle kvaliteten på sygehusene. Den regionale undersøgelse laves af CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, og er del af en landsdækkende undersøgelse.

Landsdækkende undersøgelse
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) gennemføres samtidig i de øvrige regioner. På landsplan modtager i alt 250.000 patienter spørgeskemaer. 

Undersøgelsen er siden 2009 gennemført hvert år. Den omfatter indlagte og ambulante patienter på alle landets offentlige sygehuse. Den omfatter også patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.

Spørgeskemaundersøgelsen giver regionens sygehuse, afdelinger og afsnit systematisk tilbagemelding om den kvalitet, som patienterne oplever på sygehusene.

Læs mere om undersøgelsen og se resultater fra undersøgelserne i 2010 og 2009

Yderligere information om undersøgelsen
Simone Witzel, faglig koordinator, CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Telefon: 7841 4054, e-mail: simone.witzel@stab.rm.dk