Er det livstruende, ringer man 112. I alle andre situationer ringer man til egen læge eller lægevagten. Regionsrådet har vedtaget at forenkle indgangen til akut lægehjælp. De praktiserende læger ser frem til udfordringen.
Er det livstruende, ringer man 112. I alle andre situationer ringer man til egen læge eller lægevagten. Regionsrådet har vedtaget at forenkle indgangen til akut lægehjælp. De praktiserende læger ser frem til udfordringen.

Efter sommerferien bliver tilbuddet om akut lægehjælp ens for alle. Som det er nu, er der forskellige tilbud om akut lægehjælp i hhv. den vestlige og østlige del af Region Midtjylland. Men med udsigt til bedre service og mere sammenhæng i sundhedsvæsenet har regionsrådet i dag vedtaget, at borgernes indgang til akut lægehjælp skal være ens i hele Region Midtjylland, så;

 • alle henvendelser om akut lægehjælp i dagtimer på hverdage (dog ikke 112) skal rettes til egen læge på sædvanligt telefonnummer.
 • alle henvendelser om akut lægehjælp uden for egen læges normale åbningstid rettes til lægevagten i Region Midtjylland.
 • lægevagten yder telefonisk rådgivning eller visiterer patienter til personligt fremmøde i lægevagt, akutafdeling (skadestue)/akutklinik eller til at modtage hjemmebesøg.

Tættere samarbejde
Regionsrådets beslutning lever op til en række anbefalinger fra det landsdækkende akutudvalg om et tættere samarbejde mellem praktiserende læger og akut behandling på hospitalerne.

 
Bent Hansen (S)

- Der bliver færre telefonnumre at huske på, og særligt for patienter i lægevagten vil der blive et kvalitetsløft, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Han mener således, at aftalens store nyskabelse ligger i det udvidede samarbejde mellem lægevagt og sygeplejersker i hospitalernes akutafdelinger.

- Derudover er jeg meget tilfreds med at vi med aftalen får sikret den lægefaglige back up i akutklinikkerne i vagttid, siger Bent Hansen.

Banebrydende beslutning
Formanden for praksisudvalget i Region Midtjylland, Bruno Melgaard Jensen, mener at beslutningen om et tættere samarbejde mellem privatpraktiserende læger og offentlige hospitaler er både banebrydende og udfordrende.

- Derfor bliver det vigtigt at afsætte den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer til forberedelse af ændringerne, siger Bruno Melgaard Jensen. Han peger fx på væsentligheden af en grundig informationskampagne om akut lægehjælp.

Få ekstra opkald
Beregninger viser, at hver enkelt praktiserende læge, ugentligt og i gennemsnit vil komme til at modtage mellem 2 og 3 opringninger om akutte skader. Men selvom om der således er tale om en relativt beskeden ekstraopgave, er der et klart fokus på muligheden for at få fat i egen læge i den aftale Region Midtjylland har indgået med de praktiserende lægers organisation.

Lægevagtens nummer bliver bagstopper
Skulle der opstå en situation, hvor det ikke er muligt at komme igennem til egen læge eller hvor turister har brug for hjælp, bliver der svaret på lægevagtens nummer døgnet rundt.

Henvendelser om ulykke eller sygdom som truer liv eller førlighed skal fortsat rettes til 112.

Stadig behandlersygeplejersker i Østjylland
I det østjyske område vil der fortsat være en koordinerende funktion bemandet med behandlersygeplejersker ansat på Aarhus Universitetshospital. Sygeplejerskernes opgave bliver at koordinere patienterne, så den korte ventetid på skadesbehandling kan opretholdes.

Fakta

Sådan får borgerne hjælp i dag:

 • Region Midtjylland – vest:
  Ved akut sygdom/skade kontaktes egen læge (hverdage 8-16) og lægevagten udenfor egen læges åbningstid.
 • Region Midtjylland – øst :
  - Ved akut sygdom kontaktes egen læge (hverdage 8-16) og lægevagten udenfor egen læges åbningstid.
  Ved akut skade kontaktes egen læge/lægevagten eller skadevisitationen.

Sådan får borgerne hjælp, når forslaget træder i kraft:

 • Ensartet struktur – dvs. fremadrettet indføres praksis fra den vestlige del af regionen i hele Region Midtjylland: Ved akut sygdom/skade kontakter patienterne egen læge (hverdage 8-16) og lægevagten udenfor egen læges åbningstid.
 • Forandringerne bliver omhyggeligt planlagt og efter sommerferien ledsaget af en større informationskampagne, hvor hovedtemaet er borgernes muligheder for at få akut lægehjælp.
 • Hvor det endnu ikke er sket, flytter lægevagten fysisk sammen med akutafdeling.
 • Lægevagtkonsultationer i forbindelse med alle akutafdelinger (skadestuer) og fremadrettet lægevagtskonsultation i alle akutklinikker.
 • Datoer i forslaget:
  - Samarbejdet i akutklinikkerne iværksættes forår 2012
  - De praktiserende læger overtager visitationen af patienter i hele Region Midtjylland efterår 2012.
 • I Region Midtjylland er der akutafdeling (skadestue) i Randers, Aarhus, Horsens, Viborg og Herning. 
 • I Region Midtjylland er der akutklinikker i Grenaa, Silkeborg, Skive, Holstebro (skadestue 8-22) og Ringkøbing.
 • Region Midtjyllands hjemmeside om akut hjælp
 • Film om akutberedskabet i Region Midtjylland

Bilag

Flere oplysninger