Det Nye Universitetshospital: Regionsrådsformand Bent Hansen reagerer på Rigsrevisionens beretning
- Vi har ikke været i tvivl om, at det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium godkendte vores fem-punktsplan, da det tilbage i juli 2010 gav Region Midtjylland et endeligt tilsagn om at kunne bruge 6,35 mia. kr. på byggeriet. Med fem-punktsplanen holder Region Midtjylland sig inden for den afstukne ramme, idet ministeriet har accepteret, at vi finansierer fx integrationen mellem det eksisterende hospital i Skejby og det nye hospital af regionens egne midler.

Det siger regionsrådsformand Bent Hansen (S) i en kommentar til den beretning, Rigsrevisionen netop har offentliggjort. Her kritiseres Region Midtjylland for at bruge 1,2 mia. af egne midler ud over den faste ramme på 6,35 mia. kr., som staten har lagt på byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU).

Nødvendige funktioner
De 1,2 mia. kr., som Rigsrevisionen mener regionen finansierer uden for rammen, består af tre poster:

  • Integration med det eksisterende hospital i Skejby: 430 mio. kr.
  • Forsyning med vand, køl og fibernet: 135 mio. kr.
  • Udstyr til it og medicoteknisk udstyr som fx scannere: 654 mio. kr.
- Det handler ikke om guldvandhaner og marmorfliser. Det handler om basale og nødvendige funktioner på et hospital, siger Bent Hansen.

Planerne om at samle fire hospitaler til ét nyt universitetshospital i Aarhus stammer tilbage fra 2005. Her besluttede det daværende amtsråd i Århus Amt for egne midler at samle de nuværende hospitaler i Aarhus i en hospitalsby i Skejby. Sidenhen besluttede staten at afsætte særlige midler til nyt sygehusbyggeri via den såkaldte Kvalitetsfond.

- Det er selvfølgelig velkomment, at staten bidrager med finansiering. Men det har altså givet en række udfordringer at få et eksisterende projekt til at passe ind i de nye forudsætninger, som fulgte i kølvandet af Kvalitetsfonden, siger Bent Hansen.

Handling i stedet for kontrol
Regionsrådsformanden mener, at DNU-projektet er et godt og robust projekt. Og han så gerne, at staten brugte flere kræfter på at få DNU-projektet til at blive virkelighed end på kontrol og bureaukrati.

Bent Hansen lægger dog vægt på, at der fortsat er dialog med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedrørende de allersidste spørgsmål om, hvordan projektet skal planlægges, før de 6,35 mia. kr. kan frigives til projektet.

- Det haster jo. I løbet af december og januar begynder vi for alvor at tage fat, når byggemodningen af grunden går i gang.

Større reserver og mindre areal
Siden Rigsrevisionen afsluttede sit arbejde, er reserverne i DNU-projektet øget væsentligt for at skabe endnu større sikkerhed for, at rammerne holder. Der er nu reserver for i alt 717 mio. kr., hvilket er væsentligt mere end anbefalet af COWI, som har foretaget en risikovurdering af projektet for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Samtidig er arealet for det samlede hospital reduceret. Det betyder, at dele af projektet – fx en del af patienthotellet – er flyttet over på en optionsliste. Som økonomien ser ud nu, er der midler i projektet til at bygge initiativerne på optionslisten. Men først når licitationsresultatet på det første store delprojekt er klar midt i 2012, vil det blive klart, om delelementer på optionslisten bliver bygget. Hen ad vejen vil det vise sig, om prisniveauet på licitationsresultaterne gør det muligt at bygge alle delelementer.

Overordnet set er beretningen positiv i forhold til Regionshospitalet Viborg, som december 2010 fik endeligt tilsagn om 1,2 mia. kr. fra regeringen.

- Rigsrevisionen har enkelte bemærkninger om styringen af projektet. Men dem har vi allerede taget højde for, siger regionsrådsformanden.

Fakta
Flere oplysninger