En "fremskudt kommunal visitation" på Regionshospitalet Viborg ser dagens lys fra årsskiftet. Visitatorerne bliver bindeled for de patienter, der har behov for hjemmehjælp og sygepleje derhjemme efter en indlæggelse.
En "fremskudt kommunal visitation" på Regionshospitalet Viborg ser dagens lys fra årsskiftet. Visitatorerne bliver bindeled for de patienter, der har behov for hjemmehjælp og sygepleje derhjemme efter en indlæggelse.

Regionshospitalet Viborg og Viborg Kommune intensiverer samarbejdet om de patienter, der har brug for kommunal hjemmehjælp og sygepleje for at kunne vende hurtigt tilbage til eget hjem efter en indlæggelse.

Disse patienter vil fra årsskiftet møde en kommunal visitator allerede, mens de er indlagt. I fællesskab kan de planlægge omfanget af hjemmehjælp og sygepleje efter udskrivelsen - uden at kommunikationen skal gå gennem en af hospitalets sygeplejersker.

Afstemte forventninger
- Vi har en stærk tro på, at dette kommer til at fungere til patientens bedste. Visitatoren ved helt præcist, hvad kommunen kan tilbyde - og patienten kan bedre selv gøre rede for sine behov og forhold i direkte dialog med visitatoren. Med faste aftaler og afstemte forventninger vil patienten med ro i sindet kunne se frem til at blive udskrevet, siger oversygeplejerske Bente Dam, Medicinsk Afdeling. Hun er med i projektets styregruppe, som består af repræsentanter fra hospitalet og kommunen.

- Vi ser en stor fordel i, at visitatorerne fysisk er til stede på hospitalet og bliver meget synlige i forhold til hospitalspersonalet. Det vil skabe de bedste betingelser for at tilrettelægge patientforløb, der hænger sammen, uanset om patienten modtager plejen fra hospitalet eller kommunen, fortsætter hun.

Kortere indlæggelse
Hospitalet og kommunen har også det fælles mål, at den fremskudte visitation kan medvirke til at gøre indlæggelsestiden endnu kortere - og at færre patienter får behov for at blive genindlagt.

- Det har alle parter en fælles interesse i. Hospitalet, kommunen og de praktiserende læger har opgaver på forskellige niveauer i sundhedstilbuddet til borgerne. Hospitalets sengekapacitet er begrænset til de patienter, som kun kan behandles under indlæggelse. Og grundlæggende er patienten bedst tjent med at være hjemme i vante rammer med fornøden hjælp fra kommunen og egen læge, hvis tilstanden ikke kræver indlæggelse, siger hospitalets chefsygeplejerske, Tove Kristensen.

Den fremskudte visitation bemandes med en til to visitatorer fra Viborg Kommune alle hverdage. Ordningen starter fra årsskiftet med patienter fra Akutafdeling A24, Hjertemedicinsk Afsnit M27 og Neurologisk Afsnit N09. Til marts udvides ordningen med de resterende medicinske sengeafsnit - og operationspatienter kommer gradvis med fra slutningen af april. Inden sommer vil kommunens visitatorer komme til patienter i alle hospitalets sengeafsnit. 


Flere informationer 
Oversygeplejerske Bente Dam, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg: 2213 4390

Chefsygeplejerske Tove Kristensen, Hospitalsenhed Midt: 2163 4819