12-12-2011
På baggrund af tre års erfaringer med at tiltrække og fastholde udenlandske studerende og medarbejdere ønsker Vækstforum Midtjylland at forlænge to projekter.

Vækstforum Midtjylland anbefalede på sit møde mandag Regionsrådet at investere to mio. kroner i at forlænge to projekter, der skal skabe større tilknytning mellem virksomhederne i Region Midtjylland og udenlandske studerende. Det er Aarhus Universitet (AU career) og VIA UCs afdeling i Horsens, som skal stå for at føre projekterne ud i livet.
 
Dette skal ses i sammenhæng med en tidligere Vækstforumbeslutning fra 25. oktober om at forlænge indsatsen for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft – ligeledes i to år.

Nyttige studerende
De udenlandske studerende kan bidrage til at øge globaliseringsgraden i virksomhederne, lige som de kan hæve kompetenceniveauet og øge arbejdskraftudbuddet i regionen.

Ud over deres studierelaterede faglighed besidder de kompetencer inden for sprog og kultur, som mange virksomheder kan have gavn af. De to projekter, som nu forlænges, synliggør de udenlandske studerende og deres kompetencer for virksomhederne gennem opsøgende arbejde, meetings arrangementer, jobbørser samt andre arrangementer.

Tilsvarende bliver de udenlandske studerende præsenteret for viden om dansk kultur og fritidsliv, og de får hjælp i forbindelse med jobsøgning, uanset om det er til et studiejob, projektarbejde eller ordinært arbejde efter endt studium. Dermed er de forberedt til den danske arbejdskultur. For at lette samarbejdet arrangerer projekterne også forskellige mentorordninger for de udenlandske studerende.

Medarbejdernes familier
Når det gælder den regionale indsats for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, bliver den i de kommende to år lagt i hænderne på Erhverv Aarhus som operatør.

Erhverv Aarhus skal i samarbejde med regionens øvrige 18 kommuner sikre, at Region Midt står sig godt i konkurrencen om de udenlandske arbejdstagere, som virksomhederne har behov for.

Indsatsen skal have særlig fokus på, at regionen bliver et attraktivt sted for den familie, der ofte følger med en udenlandsk arbejdstager.
Dette vil både kræve, at lokalbefolkningen inddrages, og at samfundet i det hele taget løfter blikket mod resten af verden.

Det har nemlig vist sig, at trivslen uden for arbejdstid ofte er afgørende for, hvor længe de udenlandske arbejdstagere bliver.

Mens de som oftest er meget tilfredse med jobindhold, struktur og samarbejdsformer på arbejdspladsen, kniber det med at få sociale relationer uden for arbejdstid og at få familie og fritidsliv til at fungere. Og hvis ikke hele familien trives, er der stor sandsynlighed for, at den giver op og flytter igen – til stor ulempe for virksomheden, der igen skal på kompetencejagt.

Dyr rekruttering
Det er dyrt for virksomheder at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, men det er nødvendigt, når de efterspurgte kompetencer ikke findes lokalt. Derfor er det afgørende for virksomhederne, at den udenlandske arbejdskraft ser Region Midtjylland som et attraktivt sted, og at medarbejderne bliver i deres jobs så længe som muligt.

Derudover skal de udenlandske medarbejdere gerne kunne fungere som ambassadører for regionen, når de vender hjem efter endt udstationering.
Indsatsen for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft har i de kommende to år et budget på 30 mio. kroner.

Samarbejde
Alle disse regionale aktiviteter målrettet den udenlandske arbejdsstyrke i Region Midtjylland vil blive koordineret, så der kommer størst mulig synergieffekt ud af projekterne, og så aktiviteterne når ud til så stor en del af målgruppen som muligt.

Billedtekst:
Trivslen uden for arbejdstid er ofte afgørende for, hvor længe de udenlandske arbejdstagere bliver, og det skal der tages hensyn til.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger

  • Bent Hansen, formand for, Vækstforum i Region Midtjylland, tlf. 7841 0010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk
  • Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder Regional Udvikling, Region Midtjylland, tlf. 7841 1500 / bent.mikkelsen@ru.rm.dk
  • Kontaktoplysninger på alle Vækstforums medlemmer