Den 28. september lå det fast. CuraVita havde vundet projektkonkurrencen om rollen som totalrådgiver for helhedsplanen og projekteringen af 1. etape af DNV-Gødstrup, Det Nye hospital i Vest.


Den 28. september lå det fast. CuraVita havde vundet projektkonkurrencen om rollen som totalrådgiver for helhedsplanen og projekteringen af 1. etape af DNV-Gødstrup, Det Nye hospital i Vest.

Imødekommenhed, velvilje fra alle parter og en stor lyst til at få arbejdshandskerne på har medvirket til, at Region Midtjylland allerede nu har skrevet den færdige kontrakt med totalrådgiveren CuraVita.

- Det er dejligt at se, der er fart i processen med et nyt hospital i Vest. Med underskriften kan vi allerede nu komme videre med at skabe nogle gode rammer for patienter, pårørende og medarbejdere., siger regionsrådsformand Bent Hansen (S)

- Det kan ofte trække ud med at få denne type kontrakter i hus, men vi har skelet til de udfordringer, som lignende byggerier har haft og konfronteret de mulige problemer i allerede i vores oplæg, fortæller projektchef Michael Hyllegaard.

Kontraktindgåelsen betyder, at den planlagte proces for alvor kan accelerere op i fulde omdrejninger..

Sætter ord på enorm opgave
Kontrakten beskriver arbejdet med at udforme en endelig helhedsplan for det samlede hospitalsbyggeri og projekteringen af byggeriets første etape. Vel at mærke til et hospital, som er budgetteret til at skulle koste 3,15 milliarder i 2009 kr.

Og der er ikke noget at sige til, at såvel hospitalet som totalrådgiveren glæder sig til at samarbejde om opgaven:

- Det her er en enormt spændende opgave for vores organisation, siger Wilhelm Berner-Nielsen, projektchef fra CuraVita og uddyber:

- At samle erfaringerne og innovationerne fra den kliniske virkelighed i Hospitalsenheden Vest og sætte dem sammen med de kompetencer vi besidder, giver os muligheden for at forme og realisere fremtidens hospital, siger Wilhelm Berner-Nielsen, projektchef fra CuraVita.

Nu da kontrakten er i hus og politisk godkendt kan projektsekretariatet og totalrådgiveren begynde at mødes i et forløb, hvor helheden og detaljerne i det vindende projektforslag fra CuraVita skal kigges grundigt igennem og så vidt muligt tilpasses de behov, som de fremtidige medarbejdere og patienter på hospitalet har og skal have opfyldt.

I løbet af denne proces vil op imod 100 mennesker være i sving med at lytte til patienter, pårørende, borgere, ansatte.

- Det bliver en utroligt spændende proces for alle medarbejdere i Hospitalsenheden Vest, når vi skal til at forme vores fremtidige arbejdsplads og de rammer, som vi skal bruge til at tilbyde gode sammenhængende forløb til patienterne, siger hospitalsdirektør Henning Vestergaard, Hospitalsenheden Vest.

Fakta

Tidsplan
1. spadestik – september 2012
2. Ibrugtagning af 1. etape (akut) ultimo 2016
3. Ibrugtagning af resten af DNV-Gødstrup 2020

Kapacitet

 • Patientgrundlag 284.228
 • Somatisk indlæggelser 47.960
 • Somatiske sengedage 141.603
 • Ambulante besøg 384.054
 • Billeddiagnostik 292.753
 • Operationer 43.543
 • Psykiatriske indlæggelser 1.245
 • Psykiatriske sengedage 31.562

Areal

 • Somatik 120.065 m2
 • Psykiatri 13.613 m2
 • Total 133.668 m2

Hospitalsenheden Vest

 • Hospitalsenheden Vest består af fem huse med adresse i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm.
 • Enheden har fælles hospitalsledelse og fælles afdelingsledelser på tværs af husene. Samlet er der ca. 4.000 engagerede og højt kvalificerede medarbejdere, der arbejder for at sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.
 • Hospitalsenheden vest er inde i en markant udvikling, hvor målet er etablering af det nye storhospital i det vestlige Jylland.

CuraVita

 • Konsortiet består af Arkitema, AART, Grontmij, Hospitalitet, Moe & Brødsgaard, Narud-Stokke-Wiig og Arup.

Flere oplysninger

 • Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S),
  tlf. 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk
 • Projektchef Michael Hyllegaard, DNV-Gødstrup, tlf. 2447 0234 
 • Projektchef i CuraVita, Wilhelm Berner Nielsen, tlf. 2672 2601 
 • Hospitalsdirektør Henning Vestergaard, Hospitalsenheden Vest,
   tlf. 4093 7985 
 • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.
 • Region Midtjyllands pressevagt svarer alle hverdage
  fra kl. 8 til kl. 17 på tlf. 7841 0666