14-12-2011

Regionsrådet for Region Midtjylland bevilgede onsdag 7,9 mio. kroner til et treårigt program for de midtjyske virksomheder. Programmet er en del af regionens indsats for at øge eksporten fra Midtjylland, få nye virksomheder i gang med at eksportere og bibringe dem innovation udefra.

Endnu en stribe aktiviteter, der skal styrke internationaliseringen i de midtjyske virksomheder, kan snart sættes i gang. Onsdag bevilgede Regionsrådet for Region Midtjylland 7,9 mio. kroner til tre-årigt eksport- og internationaliseringsprogram for Region Midtjylland. Pengene skal gå til en række aktiviteter, som skal fremme eksport og omsætning i midtjyske virksomheder og trække mere innovation fra udlandet ind i virksomhederne. Nu mangler kun en bevilling fra EU’s strukturfonde på 11,5 mio. kroner.

Erfarne coaches
Pengene skal gå til en række nye aktiviteter, eksempelvis eksportcoaching, hvor eksportchefer fra eksporterfarne og store globale virksomheder skal hjælpe de mindre med at komme i gang. Der planlægges også business missions, som skal gennemføres på erhvervsområder, hvor Region Midtjylland har særlige styrkepositioner, og til udenlandske markeder med stor vækst. Et tredje initiativ skal medvirke til, at midtjyske virksomheder indhenter mere viden fra de danske innnovationscentre i München, Silicon Valley, Shanghai og Hongkong.

Svært for virksomhederne
Ifølge regionsrådsformand Bent Hansen har mange mindre virksomheder et godt produkt, der er egnet til eksport, men de viger tilbage for at udnytte det. Det forekommer dem uoverskueligt og belagt med mange barrierer at komme i gang på eksportmarkederne.
”Dette program skal sikre, at flere virksomheder får udnyttet deres potentiale, og vi forventer os meget af det. Eksporten er helt nødvendig, hvis vi skal bevare et vækst- og velstandssamfund”, siger Bent Hansen.
Han tilføjer, at der står et fantastisk stærkt partnerskab bag ved ansøgningen.
”Partnerskabet har samlet en stor del af kompetencerne i Region Midtjylland på det internationale område, så der er power til at opkvalificere virksomhederne internationalt - eksempelvis gennem uddannelsesaktiviteter”, siger han.
Konsortiet, der skal føre initiativerne ud i livet, består af Væksthus Midtjylland, Central Denmark EU Office i Bruxelles, Enterprise Europe Network, Håndværksrådet, Eksportforeningen, Teknologisk Institut og Via University College.

GLOBALmidt
Regionsrådets aktuelle bevilling er en del af et langt større program, nemlig GLOBALmidt, der har et samlet volumen på 174 mio. kroner. Programmet rummer en række allerede kendte aktiviteter, eksempelvis Udenrigsministeriet, Eksportrådets eksportfremmeinitiativer. GLOBALmidt samler de eksisterende initiativer i en stor, fælles indsats for at opnå synergieffekter og tilføres nye tilbud for at gøre viften af tilbud til midtjyske virksomheder komplet.
Blandt de mål, som er sat for GLOBALmidt, er, at 600 virksomheder i Region Midtjylland i de kommende tre år skal øge eksporten med 20 procent, mens 600 andre for første gang kaster sig ud i at eksportere.


Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for
Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Niels Erik Andersen
Kontorchef, Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1120
Mobil: 2085 3252
niels-erik.andersen@ru.rm.dk

Ulrik Thomassen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1524
ulrik.thomassen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne