20-12-2011

EU støtter fælles udvikling af biogas med 8 mio. kroner

Skive Kommune, Lemvig Kommune og Samsø Kommune er partnere i et stort fælles skandinavisk projekt, som netop har fået tildelt 8 mio. kroner i EU støtte fra Kattegat-Skagerak programmet.
”Målet er, at projektet på sigt vil skabe arbejdspladser og nye virksomheder, som beskæftiger sig med biogas i Sverige, Norge og Danmark”, fortæller international projektkoordinator Steen Hintze, Skive Kommune.
Projekt Implement, som er udviklet i et samarbejde mellem de tre midtjyske kommuner og en række kommuner i både Vestsverige og Norge, er godkendt af styrekomiteen for samarbejde i den såkaldte KASK-region, der dækker over et geografisk område fra Sydnorge over Vestra Götaland og Midt- og NordJylland. Projektet er støttet af Region Midtjyllands Vækstforum og har et samlet budget på 16 mio. kroner.

Forskellige erfaringer
Projektet Implements formål er at udvikle produktionen og anvendelsen af biogas gennem erfaringsudveksling mellem de skandinaviske kommuner.
”I Vestsverige er der gode erfaringer med, at biogas i transportsektoren og til udvikling af erhvervs-klyngesamarbejde og i Norge er der gode erfaringer med udvikling af biogas på baggrund af fiskeaffald. Det kan vi lære af i Danmark”, konstaterer international projektkoordinator Steen Hintze, Skive Kommune.
”Til gengæld har Lemvig gode erfaringer med etablering af større anlæg, Samsø har gode erfaringer med inddragelse af borgere i planlægningsprocesserne, og Skive har gode erfaringer med kommunal styring og gennemførelse af store bæredygtige energiprojekter. Landenes forskellige erfaringer er baggrunden for, at EU har fundet det interessant at støtte et samarbejde over grænser”.


Yderligere oplysninger:

Henning Laursen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon 7841 1806
henning.laursen@ru.rm.dk

Steen Hintze
International Projektkoordinator
Skive Kommune
Telefon: 2179 0799