Næsten hver fjerde patient vil kunne undvære en hospitalsseng.

På nogle hospitalsafdelinger på Aarhus Universitetshospital vil 16 % af de indlagte patienter kunne have været i eget hjem, og 8 % kunne have opholdt sig på patienthotellet, især hvis patienterne allerede inden indlæggelsen var forberedt på en hurtig hjemsendelse med mulighed for at kontakte afdelingen direkte ved problemer.

Det viser en undersøgelse, som Abdominalcentret ved Aarhus Universitetshospital har lavet.

Patienternes gennemsnitlige liggetid på sengeafdelingerne i Abdominalcentret er over de sidste tre år faldet med næsten én hel dag fra i gennemsnit knapt 5 dage i 2008 til 4 dage i 2011. Alligevel viste gennemgangen af 186 patienter, der var indlagt natten mellem 4. og 5. oktober 2011, at flere patienter kunne have været udskrevet endnu hurtigere.

- Patienterne er indlagt i overensstemmelse med behandlingsvejledningerne, som typisk tager udgangspunkt i de svageste patienter. Derfor har vi en del patienter indlagt, som ellers har overskud og ressourcer til at kunne komme hurtigere hjem eller på patienthotellet, siger centerchef Lisbeth Kallestrup, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

Ens og alligevel forskellige

- Vi fandt fx to patienter, som havde været igennem den samme operation. Den ene var en mand på 84, som boede alene. Han havde klart et behov for at være indlagt. Den anden var en 63-årig mand med en rask ægtefælle. Han kunne have været sendt hjem, hvis han var blevet forberedt på det inden operationen, og hvis han havde den livline, at han kunne kontakte afdelingen direkte med problemer eller spørgsmål.

Resultaterne af undersøgelsen skal nu indgå i afdelingernes diskussioner om, hvordan patienternes egne resurser, åbne indlæggelser og patienthotellet kan bruges mere, så indlæggelserne bliver kortere og kvaliteten højere.

- Generelt har patienterne bedst af at være hjemme. Og patienterne vil gerne hurtigt hjem, hvis de er informerede og forberedte på det, samt hvis resten af behandlingen kan foregå ambulant, og de kan kontakte afdelingen direkte, uden at skulle til egen læge først, siger Lisbeth Kallestrup.

Patient for en dag

- Der er ikke lagt op til besparelser, og derfor har vi mulighed for at lægge patientforløbene om med høj kvalitet, hvor vi opretter dagfunktioner, hvor patienter, der ikke har brug for konstant observation af sygeplejerske, kan modtage specialistbehandling, men sove enten i eget hjem eller på patienthotellet.

Med dagfunktioner menes et sted, hvor der kan foregå behandlingsopgaver, som ikke kræver indlæggelse. Det kan være information og klargøring til operation, blodtransfusion og andre kortere behandlinger samt til ventetid eller observation i forbindelse med undersøgelser.

De øvrige afdelinger i Aarhus Universitetshospital skal i løbet af 2012 gennemføre den samme systematiske gennemgang af indlagte patienter for at få et redskab til at udvikle patientforløbene, og for at kunne leve op til kravet om færre senge i forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital.

Yderligere information: Centerchef Lisbeth Kallestrup, tlf. 89 49 16 40 eller 40 46 80 10

Fakta
Abdominalcentret består primært af afdelinger, der behandler sygdomme i bughulen.

Følgende afdelinger, som tilsammen omfatter ca. 1/5 af alle senge på Aarhus Universitetshospital, har indgået i undersøgelsen: Nyremedicinsk Afdeling C, Urinvejskirurgisk Afdeling K, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L, Kirurgisk Afdeling P og Plastikkirurgisk Afdeling Z.