Aarhus Universitetshospitals afdelinger i Skejby er godkendt efter Den Danske Kvalitetsmodel.


Aarhus Universitetshospitals afdelinger i Skejby er godkendt efter Den Danske Kvalitetsmodel.

Aarhus Universitetshospitals afdelinger i Skejby er akkrediteret af Akkrediteringsnævnet, som er en uvildig landsdækkende instans, der bedømmer, om det sundhedsvæsenet opfylder kravene i Den Danske Kvalitetsmodel.

I foråret 2011 havde Skejby besøg af et eksperthold, der gennem en uge bl.a. undersøgte afdelingernes beredskab, hygiejne, medicinering, laboratorier og røntgen. Surveyor-teamet gennemførte desuden interviews med ledelse og medarbejdere om kvalitet, patientsikkerhed, patientforløb og kontinuitet.

Skejby blev vurderet på 104 standarder i Den Danske Kvalitetsmodel, 98 af standarderne blev umiddelbart vurderet til at være opfyldt, men på 6 af standarderne havde surveyor-teamet bemærkninger og forslag til forbedringer.

Afdelingerne i Skejby har siden arbejdet for at komme til at opfylde de sidste 6 standarder, og 28. november har Akkrediteringsnævnet vurderet dokumentationen og godkendt de sidste 6 standarder. Derfor har Akkrediteringsnævnet akkrediteret Skejby efter Den Danske Kvalitetsmodel uden bemærkninger.

For Aarhus Universitetshospitals afdelinger i Skejby er akkrediteringen kulminationen på tre års arbejde med Den Danske Kvalitetsmodel.

- Akkrediteringen viser, at vi har en meget høj kvalitet på afdelingerne i Skejby, og at vi har indført retningslinjer og systematisk kvalitetsudvikling efter standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel, siger chefsygeplejerske Vibeke Krøll.

Aarhus Universitetshospitals øvrige afdelinger skal have genbesøg af surveyor-teamet 19. januar 2012, og her arbejder afdelingerne intenst på at følge op på 9 standarder, der ikke var opfyldt ved det eksterne survey i marts måned. Aarhus Universitetshospitals mål er, at hele hospitalet dermed opnår at blive akkrediteret.

Yderligere information:
Chefsygeplejerske Vibeke Krøll, tlf. 7846 2333
Kvalitetschef Nete Ramlau-Hansen, tlf. 7846 1650