Billeder, der kan sige meget mere end ord, spiller hver dag en vigtig rolle på hospitalerne. UDFORSK sætter fokus på billeder.Tryk på billedet, for at hente bladet som pdf (6 MB)

Billeder der kan sige meget mere end ord, spiller hver dag en vigtig rolle på hospitalerne. Magasinet UDFORSK sætter fokus på billeder.

Medicinske billedteknikker som røntgen og skanninger spiller en væsentlig rolle både ved undersøgelse og behandling af patienter og i forskningen. Især inden for de sidste par årtier er udviklingen gået stærkt. Ikke mindst fordi kombinationer af de forskellige billedteknikker viser stadig nye muligheder. Udforsk sætter denne gang i sit tema fokus på billeddiagnostik.

Læs denne gang:: 

Skræddersyet kamp mod lungekræft
Hvordan sikrer man sig at dyr lungekræftmedicin kun bliver givet til de patienter, der virkelig har gavn af den? PET-skanning har vist sig at være en del af svaret.
Kontakt: Læge Britta Weber, Aarhus Universitetshospital, mobil 2623 66 94, briweb@rm.dk. 

Der er bid i 3D
Specialtandlæger på Aarhus Universitet træder til, når børn har leddegigt i kæben. Skanninger og computerteknik er deres medsammensvorne i en behandling, der på verdensplan er langt fremme.
Kontakt: Lektor Thomas Klit Pedersen, Aarhus Universitet, tlf. 8716 8079, tklit@odont.au.dk. 

Hvordan ser en depression ud?
Radiologisk Afdeling på Aalborg Sygehus står bag en undersø-gelse, hvor MRI-skanning bruges til at synliggøre forskelle hos patienter, der henholdsvis kommer sig og ikke kommer sig med traditionel medicinsk behandling for depression. 

Av min ryg
”Hjulpet af nyeste forskning” fortæller om en unik løsning til hurtig diagnostik af rygsøjlegigt, der især rammer unge mænd.
Kontakt: Overlæge Anne Grethe Jurik, Aarhus universitetshospital, tlf. 8949 2392, annjur@rm.dk.

Nyreskanning uden kontrast
Et forskningsprojekt på Aarhus Universitetshospital undersøger, hvordan man kan skanne nyrepatienter uden brug af kontraststoffer. Projektet er affødt af Omniscansagen fra 2009.
Kontakt: Forskningsradiograf Anne Dorte Blankholm, Aarhus Universitetshospital, tlf. 7845 6018, anblan@rm.dk.

Udforsk udgives i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Health og universitetshospitalerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland.