04-01-2012

Region Midtjylland og Skive Kommune etablerer en fælles taskforce, der skal arbejde intensivt for nye jobmuligheder og vækst på Skiveegnen.

Skive Kommune har indtil for nylig ligget på en flot femteplads i en landsdækkende statistik over, hvor hurtigt ledige kommer i job. Men med lukningen af virksomheden Flextronics og afskedigelsen af 280 medarbejdere her ved årsskiftet er de statistiske udsigter knap så gode. Det skal der gøres noget ved.
”Vi er nødt til at gøre en aktiv indsats, så vi kan fastholde vores gode placering i den landsdækkende statistik og sikre fortsat vækst på egnen. Derfor er det glædeligt, at vi nu nedsætter en taskforce sammen med regionens vækstforum”, fortæller borgmester i Skive Kommune, Flemming Eskildsen (V), der vil fungere som formand for taskforcen.

Gode programmer
”Vi kan ikke helt undgå tab af industriarbejdspladser i disse år, men vi kan imødegå dem med initiativer, der retter sig mod både erhvervsudviklingen og arbejdsstyrken”, siger formand for Vækstforum Midtjylland Bent Hansen:
”Begge dele er nødvendige, for hvis virksomhederne skal udvikle sig, skal de have adgang til medarbejdere med de rigtige kompetencer.
Vækstforum har søsat en stribe gode programmer, der kan understøtte den ønskede udvikling. Vi tager udgangspunkt i de styrkepositioner, der findes i regionen, og for Skive-områdets vedkommende kan det eksempelvis handle om initiativer på områderne for energi, turisme og fødevarer. Lige hvordan det bedst skrues sammen, glæder vi os til at finde ud af i samarbejde med Skive Kommune”, siger Bent Hansen.

Beskæftigelse og vækst
Taskforcen skal arbejde i to parallelle spor, nemlig med en arbejdsmarkedspolitisk indsats på beskæftigelsesområdet og med en erhvervspolitisk i form af en vækstfremmende indsats. De overordnede emner, som taskforcen skal beskæftige sig med, er kompetenceudvikling, iværksætteri, innovation og forretningsudvikling, energi og miljø, turisme og fødevarer.

Uddannelse nødvendig
Siden Flextronics offentliggjorde nyheden om lukningen, har Skive Kommunes arbejdsmarkedsafdeling arbejdet intenst med at finde nye løsninger og jobmuligheder for de ledige. En mulighed er kompetenceudvikling, idet en stor del af de medarbejdere, der rammes af Flextronics’ lukning, er kortuddannede.
”Indsatsen skal gøre medarbejderne klar til det eksisterende arbejdsmarked, men den skal også give dem nye muligheder, som rækker længere ud i fremtiden. Opgaven bliver at få de to ting til at passe sammen”, siger Flemming Eskildsen.

Energi og turisme
Allerede nu arbejdes der med flere initiativer, som på sigt skal skabe vækst og nye jobs på egnen. Eksempelvis arbejder Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) på at etablere et videncenter for vedvarende energi. Videncentret skal være bindeled mellem forskellige energitiltag og være med til at løfte erhvervsudviklingen på området. Desuden arbejder SET med at skabe vækst inden for turisterhvervet, hvor der vurderes at være store muligheder for øget omsætning de kommende år.

Taskforcen
Taskforcen forventes at blive formelt etableret i slutningen af januar. Den vil blive sammensat af: Borgmester Flemming Eskildsen (formand), politikere fra udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi samt Arbejdsmarkedsudvalget, repræsentanter for Dansk Industri, LO, Det regionale Beskæftigelsesråd, et bestyrelsesmedlem fra Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter samt embedsmænd fra Skive Kommune og Region Midtjylland.


Yderligere oplysninger:

Bent Hansen, regionsrådsformand
Region Midtjylland
Telefon: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Flemming Eskildsen, borgmester
Skive Kommune
Telefon: 2223 1600
fles@skivekommune.dk