01-05-2012Forud for dette års badesæson er de danske kystkommuner i færd med at opsætte skilte med numre på deres strande. Numrene skal hjælp politi og redningsvæsen med at finde det rigtige sted, hvis ulykken er ude. Region Midtjylland, politiet, Tryg Fonden, kommunerne og mange flere har bidraget til den nationale nummerering.

Når du om kort tid drager ud til Vestkysten, så husk at notere dig det nummer, der står ved stien eller nedkørslen. Det kan du eksempelvis få brug for, hvis du skal tilkalde politi eller redningsvæsen.
Hvert nummer er knyttet til en gps-position, og det øger muligheden for at nå frem i tide, hvis der er sket en badeulykke, hvis nogen har fået et ildebefindende, eller hvis nogen har været udsat for en forbrydelse i nærheden af stranden.
Kun vestkyststrandene i de tidligere jyske amter har hidtil haft numre, men nu gøres ordningen landsdækkende.
Den landsdækkende nummerering skal være gennemført senest i 2013. Det planlægges desuden at forsyne en stor del af strandene i de indre farvande samt større søer med numre.
”De præcise stedangivelser er absolut en højnelse af sikkerheden, for det er ikke nemt at finde frem til folk, hvis de kun kan sige, at de står nede på stranden”, siger politiinspektør Kaj Stendorf fra Midt- og Vestjyllands politi.
Der vil et nummer som C096 umiddelbart fortælle, at der er tale om en bestemt nedgang, nemlig Badevej ved Søndervig Strand.
De nye strandnumre står på grønne skilte på selve stranden eller ved nedkørsler eller stier til stranden eller ved redningsposter og informationstavler.

Bredt samarbejde
Det var Region Midtjylland, der i forbindelse med budgettet for 2010 besluttede at slå et slag for badesikkerheden i regionen. Det blev til et omfattende samarbejde med mange parter, herunder kystkommunerne, Midt- og Vestjyllands Politi, Tryg Fonden samt Rådet for større Badesikkerhed, og et af resultaterne er altså nummereringen af strandene, der nu gøres landsdækkende.
Blandt de øvrige initiativer er en fælles orientering om badesikkerhed over for udenlandske turister, blandt andet ved at udbrede Tryg Fondens fem råd om badesikkerhed i sommerhusområderne.
Et andet initiativ er forsøg med flydetov, der blev igangsat ved Thorsminde Strand i 2010 og ved Høfde Q ved Fjaltring i 2011.

Se brochuren Strandnumre fra Rådet for Større Badesikkerhed


Billedtekst:
Sådan ser skiltene ved de danske strande ud. Her er det skiltet ved Søndervig. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger

Sven-Henrik Brandstrup, udviklingskonsulent
Regional Udvikling,
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1706
sven-henrik.brandstrup@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne