30-04-2012Midt i maj vil midtjyske virksomheder og institutioner mødes med mulige kinesiske samarbejdspartnere. Det foregår i Shanghai, hvor regionsrådsformand Bent Hansen åbner Central Denmark Days. Det snart ti år gamle dansk-kinesiske samarbejde handler blandt andet om energi, it, miljø, rehabilitering og sundhed.

Uge 20 bliver begivenhedsrig for en række midtjyske virksomheder og institutioner.
I den uge samles de til Central Denmark Days i Shanghai, hvor de får mulighed for at komme i kontakt med nye samarbejdspartnere, udveksle erfaringer, høre om markedspotentialer og meget mere.
Alt sammen med udgangspunkt i de kontakter, som igennem årene er skabt mellem Region Midtjylland og Shanghai Byprovins – mellem politikere, embedsmænd, videninstitutioner, uddannelsesinstitutioner, hospitaler og virksomheder.

Politik og business
Trods forskellen i størrelse – Region Midtjylland har 1,2 mio. indbyggere og Shanghai Byprovins godt 18 mio. – har de to regioner gennem årene fået stadig større udbytte af samarbejdet, og regionsrådsformand Bent Hansen er ikke i tvivl om, at det er med til at ruste hans region i en stadig mere globaliseret verden.
”Denne type samarbejde er meget langsigtet, for det tager tid at opbygge det nødvendige gensidige tillidsforhold og de rigtige kontakter”, siger Bent Hansen med henvisning til, at tillid og samarbejde på det politiske plan er et helt nødvendigt grundlag for et kommercielt samarbejde, når man har med Kina at gøre.
”Men når forarbejdet så er gjort – og det er det igennem snart ti år – ligger der et kæmpe potentiale i et søsterbysamarbejde med så stor en storesøster. Og det vil vi gerne, at mange flere midtjyske virksomheder og institutioner får glæde af”, siger Bent Hansen.

Midtnet
Nogle af de eksisterende midtjysk-kinesiske projekter er etableret gennem programmet Midtnet, der er finansieret af Vækstforum Midtjylland. Projekterne vil blive præsenteret i forbindelse med Central Denmark Days. Midtnet skal skabe rammerne til at koble virksomheder og institutioner fra de to regioner, så de kan realisere konkrete projekter sammen.

Eksport af uddannelser
Region Midtjyllands arbejde for at understøtte virksomhedernes og videninstitutionernes muligheder for at få fodfæste på et nyt marked har eksempelvis bestået i at deltage på messer, sætte møder i stand med kinesiske myndighedspersoner eller etablere formelle samarbejdsaftaler med strategisk relevante underafdelinger af bystyret i Shanghai.
Således har regionen banet vej for samarbejdsaftaler mellem uddannelsesinstitutioner i Midtjylland og i Shanghai – både med henblik på udveksling af studerende og på sigt eksport af vores uddannelsessystemer og –metoder.
I år deltager VIA University College i Central Denmark Days og skal møde 16 mulige samarbejdspartnere inden for rehab i Huangpudistriktet, som er et af de mest velhavende og udviklede af Shanghais 19 distrikter. For VIA UC handler det især om eksport af de korte uddannelser på området for ældrepleje og rehabilitering.

Store tal
Kina er verdens hurtigst voksende marked, og Shanghai er Kinas kommercielle centrum. Og det er store tal, de opererer med – set med midtjyske øjne. Så store, at selv et lille nicheprodukt kan forvandles til et guldæg for en dansk virksomhed, der leverer til Shanghai.
Alene i 2012 skal der eksempelvis i Shanghai bygges 40 børnehaver, 20 dagcentre for ældre og bygges 40 cafeterier til bespisning af ældre, der skal skaffes 5.000 ekstra senge til ældreplejen, bygges 10 sundhedscentre for studerende, færdiggøres 20 veje og etableres 60 motionsstier i offentlige parker og andre grønne områder.
Derudover vil Shanghai bystyre forbedre brandsikkerheden i 700 bygninger og forny 1.500 brandhaner, udstyre 10.000 handicappede mennesker med hjælpemidler og gennemføre et gigantisk arbejde for fødevaresikkerheden ved at indføre systemer i flere tusinde butikker med sporbarhed for forskellige typer af fødevarer samt et lige så stort pilotarbejde med affaldssortering.


Se program for Central Denmark Days i Shanghai


Billedtekst:
Et af arrangementerne under Central Denmark Days i Shanghai er rehab-messen China Aid 2012, som regionsrådsformand Bent Hansen åbner. I lighed med sidste år, hvor billedet er fra, vil Region Midtjylland, Danish Rehab Group og i år tillige VIA University College dele den danske stand på messen. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.

Yderligere oplysninger:

Bent Hansen, formand for
Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Niels Erik K. Andersen, kontorchef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1120
niels-erik.andersen@ru.rm.dk

Charlotte Ann Pedersen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1124
charlotte.pedersen@ru.rm.dk
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne