09-05-2012

Region Midtjyllands satsning på velfærdsinnovation begynder at vise konkrete resultater ude på sygehusene. Nogle af dem er opnået i et offentligt-privat samarbejde, hvilket giver ekstra god grobund for reel, anvendelig innovation. Et eksempel er en ny intensivstue på Aarhus Universitetshospital. 


Patienter med alvorlige hjernetraumer vågner op i rolige og overskuelige omgivelser på en unik neurointensiv hospitalsstue på Aarhus Universitetshospital.

Ro, tryghed og hjælp til at orientere sig i tid og sted. Det har patienter, som har pådraget sig et alvorligt hjernetraume - f.eks. ved en trafikulykke - brug for de første døgn, hvis de skal helbredes hurtigst muligt.

Derfor har Neurokirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital udviklet en i international sammenhæng unik intensiv stue på Neurointensivt Afsnit, som tager sig af intensiv pleje, behandling og observation af patienter med bl.a. kranietraumer og hjerneblødninger.

Baseret på nyeste viden

Gennem de seneste ti år har viden om genoptræning af patienter med hjernetraumer udviklet sig kraftigt.

- Genoptræningen af patienter med hjernetraumer skal starte så tidligt som muligt med en passende balance mellem ro og stimulation fra omgivelserne. Forskningen har også vist, at velkendte ting og situationer har stor betydning i den tidlige fase, siger afdelingens ledende overlæge Carsten Kock-Jensen, der tidligere har været leder af den højtspecialiseret neurorehabilitering på Hammel Neurocenter.

Den nye viden står i skarp kontrast til den hektiske dagligdag på en flersengs-neurointensiv stue med travl aktivitet, skarpt lys og bippende overvågningsudstyr døgnet rundt. Derfor tog personalet på Neurokirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital for nogle år siden initiativ til et innovationsprojekt, som skulle afprøve, om man gennem nytænkning og moderne teknologi kan skabe et miljø på en intensivstue, der både fremmer patienternes helbredelse og personalets arbejdsmiljø.

Resultatet er en ny intensivstue, hvor patientens behandling foregår i et miljø, der er i overensstemmelse med de nyeste anbefalinger fra forskningen.

Patienterne skånes

Hver seng har en tydelig ”privatsfære”, lyset reguleres naturligt i løbet af døgnet, og det er slukket om natten, hvor personalet i stedet kan overvåge patienten ved hjælp af et lille infrarødt kamera.

- Miljøet hjælper patienterne med at bevare en naturlig døgnrytme, og det går hånd i hånd med ideerne bag vores specialiserede sygepleje til patienter med hjernetraumer. Samtidig er miljøet væsentligt bedre at arbejde i for personalet, siger oversygeplejerske Anne Hougaard.

Patienterne bliver skånet for generende støj ved hjælp af retningsbestemte højttalere over hver seng. Højttalerne udsender automatisk lindrende ”støj”, når lydniveauet stiger i lokalet. Desuden har hver patient en personlig skærm, der med tekst og billeder formidler viden om dato, tid, navn og andre basale oplysninger, som er det er svært – men særdeles vigtigt - at holde styr på for patienter med hjernetraume.

Betjeningen af alt udstyret kan ske fra et centralt panel. F.eks. kan personalet med et enkelt tryk indrette hele stuen optimalt i forhold til, at der opstår akut aktivitet ved en af sengene.

Den nye intensivstue med plads til tre patienter er resultatet af et offentligt-privat innovations-projekt gennemført af Aarhus Universitetshospital og fire private virksomheder under projektledelse af MedTech Innovation Center.

Se pressemeddelelse fra MTIC om den nye intensivstue
Se faktaark