14-06-2012


Regional tilfredshed. Fungerende regionsrådsformand Bente Nielsen (f.v.), oversygeplejerske Grethe V. Nielsen fra Regionshospitalet Viborg samt mangfoldighedskonsulent Anders K. Kristensen modtog statuetten, der fulgte med udnævnelsen.

Region Midtjylland fik den 14. juni ved årets Folkemøde på Bornholm overrakt årets MIAPRIS for store offentlige virksomheder. MIA står for mangfoldighed i Arbejdslivet.

Institut for Menneskerettigheder, der står bag uddeling af MIAPRISEN har netop udsendt denne pressemeddelelse:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vinderne af årets MIAPRIS er fundet
Årets MIAPRIS går til Arriva, Region Midtjylland og Bilka OneStop for deres ekstraordinære indsats for mangfoldighed og ligebehandling i arbejdslivet.

Folkemødet danner i år rammen for kåringen af Danmarks mest mangfoldige arbejdspladser og vinderne af den eftertragtede erhvervspris MIAPRISEN går til Arriva, Region Midtjylland og Bilka OneStop.

Arriva Danmark A/S vinder i år i kategorien store private virksomheder. Arriva har siden 2001 uddannet mangfoldighedsambassadører og i dag findes der en mangfoldighedsafdeling, som koordinerer mangfoldighedsarbejdet i virksomheden med stor succes.
Dommerkomitéen begrunder kåringen af Arriva med, at virksomheden har formået at få ledelsen involveret, så der i dag undervises i mangfoldighedsledelse på ”Arriva Akademi”.
Arriva er med deres mangeårige målrettede indsats for at massere mangfoldighed og lige muligheder ind i organisationen, et godt forbillede for andre virksomheder, der ønsker at rekruttere og fastholde en mangfoldig medarbejderskare, begrunder Susanne Nour, afdelingsleder på Institut for Menneskerettigheder (IMR).
Mangfoldighedsarbejdet har bl.a. realiseret sig i en mangfoldighedskampagne sidste år og Arriva har underskrevet København Kommunes ”Mangfoldighedscharter”.
– Vi er utrolig glade for, at Institut for Menneskerettigheder værdsætter vores indsats for at fremme mangfoldigheden, og stolte over, at vi nu er blevet hædret med MIAPRISEN. Mangfoldighed spiller en helt central rolle for virksomhedskulturen i Arriva – og har afgørende indflydelse på de positive resultatet, vi er i stand til at skabe, siger administrerende direktør Thomas Øster fra Arriva Danmark

I kategorien for store offentlige virksomheder løber Region Midtjylland i år med MIAPRISEN. Region Midtjylland har siden regionen blev oprettet i 2007 haft en mangfoldighedspolitik, som har båret frugt.
Dommerkomiteen har lagt særlig vægt på Region Midtjyllands arbejde for at gøre arbejdspladsen tilgængelig for folk med fysiske handicap. Og på den systematiske opfølgning med evalueringer og målinger for at sikre en positiv udvikling i mangfoldighedsarbejdet.

I kategorien mindre og mellemstore virksomheder er det Bilka OneStop, som modtager MIAPRISEN. Bilka OneStop på Amager har gjort sig særligt bemærket for varehusets indsats for at tiltrække og fastholde medarbejdere med forskelligartet baggrund. Dommerkomiteen præmierer Bilka OneStop for deres arbejde med at uddanne ledere i mangfoldighedsledelse og for at gøre en særlig indsats for medarbejdere med et handcap. Bla. Har Bilka OneStop haft et projekt med 16 udviklingshæmmede som har været en stor succes.


Fungerende regionsrådsformand Bente Nielsen holdt en takketale. I baggrunden ses bl.a. Johanne Schmidt-Nielsen. Det var hende der på Institut for Menneskerettigheders vegne overrakte prisen til Region Midtjylland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere om Region Midtjylland mangfoldighedsindsats
– og se også Mangfoldigheds årsberetningen for 2011:

Flere oplysninger
Fungerende regionsrådsformand Bente Nielsen, BenteMargrethe.Nielsen@rr.rm.dk, tlf. 4019 8682 / 2925 9912

Anders K. Kristensen, mangfoldighedskonsulent i Region Midtjylland, anders.kristensen@stab.rm.dk, tlf. 5127 0740