06-08-2012

Flere end 2.000 midtjyske virksomheder har via Væksthuset fået regional støtte til et udviklingsprojekt. Det vidner om, at de har ambitioner og tiltro til fremtiden, siger formanden for Vækstforum Midtjylland Bent Hansen.

De får starthjælp, og de får eksportrådgivning, de laver forretningsplaner og lægger globaliseringsstrategier, foretager markedsundersøgelser, etablerer netværk og meget mere.
Foreløbig har 2.000 midtjyske virksomheder i mange forskellige brancher og i alle dele af regionen fået bevilget regional støtte til deres udviklingsarbejde igennem Væksthus Midtjylland, og der kommer nye til hver uge.
Ifølge formand for Vækstforum Midtjylland Bent Hansen vidner den store interesse for de regionale støtteprogrammer om en udbredt foretagsomhed, som ikke har ladet sig slå ud af den langvarige krise.

Virksomhederne investerer
”Det er virkelig positivt, og jeg er sikker på, at vi vil se resultaterne i de kommende år. Disse 2.000 midtjyske virksomheder har jo ikke blot modtaget bevillinger fra de regionale programmer – de har også selv investeret i et stykke udviklingsarbejde. Det gør de, fordi de har tiltro til fremtiden og til, at det vil stille dem bedre i konkurrencen fremover”, siger Bent Hansen.
De regionale støtteprogrammer henvender sig til mange typer af virksomheder. Nogle er især tilbud til nyetablerede virksomheder, andre sigter mod de vækstambitiøse eller dem, der gerne vil ind på eksportmarkederne. Nogle zoomer ind på cleantech-brancherne eller på fødevaresektoren.

Screening
Typisk er der tale om, at virksomhederne kan få dækket halvdelen af deres udgifter til forskellige former for specialiseret rådgivning, lige som de kan blive introduceret til potentielle investorer, netværk eller samarbejdspartnere i form af andre virksomheder eller forskningsinstitutioner eller deltage i kompetenceudviklingsforløb.
Virksomhederne henvender sig i første omgang til deres kommunale erhvervsservice for en første ”screening”, hvorefter de eventuelt henvises videre til specialiseret rådgivning.
En nem indgang til den kommunale erhvervsservice i hele Region Midtjylland er at ringe på 70 15 16 18.Flere oplysninger:

Bent Hansen
formand for Vækstforum i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk


Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1500
bent.mikkelsen@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne