19-12-2012

Lars Hansson, direktør i Region Midtjylland, går 1. marts 2013 på pension. Til den tid vil han være 65 år og kan se tilbage på en karriere med topposter i både kommune, amt og region.

Lars Hansson

Lars Hansson er uddannet cand.jur. og har i årene 1975 – 1991 haft fokus på det sociale område. Blandt andet som socialdirektør i Esbjerg Kommune i årene 1980 – 1991. Siden kom han til Fredericia Kommune som kommunaldirektør og herfra i 2000 til Ringkjøbing Amt som amtsdirektør. Ved dannelsen af Region Midtjylland i 2006 fik han sæde i direktionen.

Som medlem af direktionen i Region Midtjylland har Lars Hansson haft særligt ansvar for Regional Udvikling og HR-området. Her har han tilført rollen som topchef både lydhørhed og venlighed.

- Det er en flot karriere, som finder sin afslutning. Lars Hansson har bidraget med både dyb viden og særdeles gode samarbejdsevner. Han har en stor del af æren for et velfungerende samarbejde med centrale parter som Vækstforum og de faglige organisationer i Region Midtjylland, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Med Lars Hanssons fratræden indskrænker Region Midtjylland sin direktion fra fire til tre medlemmer. Pr. 1. marts 2013 vil direktionen således bestå af regionsdirektør Bo Johansen samt koncerndirektørerne Ole Thomsen og Anne Jastrup.

Billeder

  • Billede af Lars Hansson kan frit anvendes i forbindelse med omtale af denne pressemeddelelse. Foto Region Midtjylland/Niels Aage Skovbo 

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), 
    tlf. 7841 0010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk
  • Direktør Lars Hansson: tlf. 7841 0030 eller 2926 8982