19-12-2012Regionsrådet har onsdag bevilget penge til to overordnede projekter om talent i ungdomsuddannelserne. De handler om dels at spotte talenter og dels at udvikle metoder til at undervise dem og deres klassekammerater optimalt.

Unge med særlige evner får fremover en bedre chance for at blive stimuleret rigtigt på de midtjyske ungdomsuddannelser.
På sit møde onsdag vedtog Regionsrådet for Region Midtjylland at støtte to overordnede projekter, der netop skal sikre, at talentfulde unge bliver ”opdaget”, og at de får en undervisning, der både udvikler dem selv og resten af klassen.

At spotte talenter
Det første projekt Talentspotning – et bidrag til udviklingen af en dygtigere ungdomsgeneration skal udvikle og afprøve nye modeller for, hvordan man løbende kan vurdere elevernes kompetencer, få øje på Learnmark Horsens, Tradium i Randers, Uddannelsescenter Holstebro samt Skive Tekniske Skole har fået bevilget 3 mio. kroner i perioden 2013-2015 til projektet.

Udvikle metoder
Det andet projekt, som består af tre delprojekter, handler om metodeudvikling. Hvordan får man bragt talenterne i spil, og hvordan skal de undervises, så man både udfordrer og udbygger deres talent og skaber en afsmittende effekt på resten af klassen?

Projektet Talent med bredde kobler talenter fra de traditionelle gymnasiale uddannelser og EUX uddannelsen og får knap 2,4 mio. kroner i perioden 2013-2015. Viborg Gymnasium, Asmildkloster Landbrugsskole, Holstebro Gymnasium og Struer Statsgymnasium skal i samarbejde med AU Foulum udvikle og afprøve en fælles model for inkluderende, talentudviklende undervisning.

Uddannelsescenter Holstebro skal med projektet Den moderne græske tragedie udvikle talenterne i handelsgymnasiet på tværs af fag og i kobling med den daglige undervisning.

Grundideen er, at disse elever selvstændigt skal sætte en forestilling op og samtidig gennemføre alle de dertil knyttede aktiviteter såsom markedsføring, regnskab mm. Der er bevilget knap 0,25 mio. kroner i perioden 2013-2015. 

Endelig har Skive Tekniske Skole har fået bevilget knap 0,3 mio. kroner til projektet Prototypeudvikling på industrielle erhvervsuddannelser. Her skal der udvikles undervisningsforløb, der er målrettet industrien. Forløbene skal bl.a. give de talentfulde elever kompetencer til at deltage i virksomhedernes udviklingsprocesser, og forventningen er, at forløbene vil være med til at højne det generelle niveau på uddannelserne.

Bred indsats
For Region Midtjylland er projekterne led i en bred satsning på talent i ungdomsuddannelserne, og de nye projekter udgør sammen med Center of Excellence og Akademiet for Talentfulde Unge regionens samlede indsats. Der bliver således fokus på forskellige typer af talenter fra de akademiske til de fagligt-teknisk dygtige, lige som der skabes grobund for dynamik ved at koble disse typer og deres forskellige indfaldsvinkler sammen.
Regionsrådet lægger samtidig vægt på, at talentindsatsen skal komme talenternes klassekammerater til gode i form et generelt løft i undervisningsniveauet.
Billedtekst:
Unge med særlige talenter skal udfordres mere fremover, og samtidig vil deres klassekammerater nyde godt af en særligt tilrettelagt undervisning. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger:

Maria Skov Pedersen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1105 / 5116 6720
maria.pedersen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.