23-01-2013Onsdag vedtog Regionsrådet i Region Midtjylland
at støtte den internationale Food Festival. Støtten betinges dog af, at festivalen i endnu højere grad end i fjor vægter at brande regionen som internationalt innovationsmiljø for klog hverdagsmad.

Med 200 deltagende virksomheder og 27.000 gæster blev første udgave af Food Festival, der blev afviklet i september i fjor i Aarhus, en stor succes.
Festivalen skulle sætte fokus på regionen og Danmark som foregangsland på fødevareområdet og bidrage til at skabe netværk og udviklingsinitiativer blandt de deltagende producenter, forarbejdningsvirk¬somheder, underleverandører og andre. Og det lykkedes så godt, at Regionsrådet for Region Midtjylland nu har besluttet at støtte en gentagelse af arrangementet i 2013.
”Der lå et imponerende arbejde bag sidste års Food Festival, og resultaterne var langt over, hvad vi havde forventet. Men evalueringerne viser også, hvordan festivalen kan justeres, så det erhvervsmæssige og innovationsmæssige udbytte bliver højere for deltagerne. Det er det udviklingsarbejde, vi gerne vil støtte”, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Cases, workshops og udsyn
Mere konkret har regionsrådspolitikerne betinget sig, at der i forbindelse med Food Festival 2013 sættes spot på præsentation af nye produkter eller innovation hos de regionale fødevarevirksomheder - eksempelvis i form af cases fra den regionale fødevaresatsning Klog hverdagsmad.
Regionsrådet ser også gerne, at festivalen i endnu højere grad bruges som udviklingslaboratorium for fødevareerhvervet, fx i form af workshops, netværksaktiviteter og dialog med kunder og andre aktører.
Endelig skal festivalen gøre mere ud af at markere en international profil, herunder være opmærksom på at inddrage både virksomheder og innovationsmiljøer udefra – ikke mindst fra vores nordiske nabolande.

Bedre kontakt
Endelig er det planen på baggrund af en evaluering af sidste års festival at forbedre kommunikationsmulighederne mellem aktørerne, eksempelvis ved at udgive en aktørliste eller et aktørblad før festivalen eller organisere branchesammenkomster før og efter festivalen. På den måde får de bedre chancer for at få nye kontakter og vedligeholde dem.


Billedtekst: Food Festival 2012 dannede blandt andet ramme om de Nordiske Mesterskaber i Fisk og Skaldyr, hvor vinderne ses her. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det. Foto: David Mouritzen


Se mere på www.foodfestival.dk


Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for
Regionsrådet i Region Midtjylland og
Vækstforum Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Lars Haahr, chefkonsulent
Regional Udvikling
Regon Midtjylland
Telefon: 7841 1704
Lars.haahr@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne

FAKTA:
Bag festivalen står:
Food Organisation of Denmark (FOOD), Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Aarhus Universitet, Landbrug & Fødevarer, Aarhus Festuge, Agro Tech, Agro Food Park, Væksthus Midtjylland, Future Food Innovation og Visit Aarhus.