15-04-2013

I dette nyhedsbrev fra regionens Shanghai-kontor kan du bl.a. læse om den aktuelle markering af 10 års samarbejde mellem Midtjylland og Shanghai, lige som du kan læse interviews med to af lederne fra Shanghais bystyre.

Derudover indeholder nyhedsbrevet stof om nye turistdestinationer i Shanghai og om en nyindviet international one-stop uddannelsespark. Du kan også læse om Shanghais nye system for fødevaresporing, der involverer flere end 1900 virksomheder, om initiativer til energibesparelser og miljøbeskyttelse, der i 2015 løber op i over 78 milliarder kroner samt om udfordringerne med at skaffe tilstrækkeligt med personale til børnepasning og ældrepleje.

Læs nyhedsbrevet

I anledning af 10-års samarbejdet med Shanghai er Region Midtjylland i den kommende tid vært ved flere arrangementer, som foregår her i regionen. Det er eksempelvis jubilæumskonferencen ”Strong Relations Matter” 28. maj i Aarhus.

Her deltager blandt andre Handels- og Investeringsminister Pia Olsen Dyhr, en repræsentant for Shanghais bystyre samt regionsrådsformand Bent Hansen.

Se mere om konferencen og tilmeldingsfrister

Yderligere informationer:
Rikke Hjuler Mikkelsen
Telefon: 2328 2867
rikke.mikkelsen@ru.rm.dk

Rikke Wetterstrøm
Midtnet/AU
Telefon: 5118 1182
rlw@outreach.au.dk


FAKTA
om samarbejdet med Shanghai
Siden 2003 har Region Midtjylland og Shanghai haft et søsterbysamarbejde. Fra 2006 har regionen haft et repræsentationskontor i Shanghai bemandet med en dansk og en kinesisk medarbejder. Derudover varetages indsatsen i Shanghai af en medarbejder på regionens hovedkontor i Viborg. Shanghaikontoret ligger sammen med Innovationscenter Denmark, som er en del af Udenrigsministeriet.

Arbejdet i Shanghai fokuserer på at videreudvikle de gode relationer til Shanghai bystyre, så det kan være til gavn for regionens virksomheder og institutioner. Kontoret varetager og igangsætter samarbejdsaktiviteter inden for sundhed, rehab og andre områder af interesse for de midtjyske virksomheder og institutioner. Kontoret igangsætter projekter som eksempelvis Midtnet (www.midtnet.com) og fungerer som facilitator, formidler og døråbner for virksomheder og institutioner, der ønsker aktiviteter i Kina.

Læs mere om regionens nuværende og tidligere aktiviteter i Shanghai på www.centraldenmark.cn.