25-06-2013Informationsmateriale og flydetove er nogle af de tiltag, der skal bidrage til sikkerheden ved de vestjyske strande. Derudover har samtlige strandområder fået numre, så hjælpen hurtigt kan nå frem, hvis ulykken er ude.


Sommeren står for døren, og det samme gør lysten til at kaste sig i de salte bølger ved strandene.
For at øge sikkerheden har vestkystkommunerne op til badesæsonen gennemgået deres strande og sikret sig, at de i hundredvis af adgangssteder til strandene er udstyret med særlige grønne skilte med numre på. Numrene matcher hver deres gps-koordinat, så redningsfolk i tilfælde af en ulykke eller en farlig situation kan komme hurtigt til stedet, uanset om de kommer kørende, sejlende eller flyvende dertil.

Tre flydetove
Derudover fortsætter de seneste års forsøg med flydetov, der afgrænser badeområderne, ved udvalgte strande. Det gælder i Thorsminde, ved høfte Q ved Fjaltring og i Thyborøn. I samarbejde med TrygFonden vil de berørte kommuner bidrage til en samlet vurdering af flydetovenes effekt på sikkerheden.

De foreløbige undersøgelser viser, at flydetovet ikke bare er en sikkerhed i sig selv, fordi man kan gribe fat i det, men at badegæsterne i et vist omfang flytter sig hen, hvor flydetovene er og på den måde selv øger deres sikkerhed.

Derudover vil Sydstranden i Hvide Sande blive genstand for en risikovurdering. Her ønsker Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med TrygFonden at få afklaret strømforholdene efter udbygning af havnen og etablering af ny mole mod syd for at kunne afgøre, om der også her skal lægges et flydetov.

Færre drukneulykker
Indsatsen på Vestkysten er koordineret mellem de fire kommuner Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern, Midt- og Vestjyllands Politikreds samt Region Midtjylland. Hvert år bliver der udsendt forskelligt materiale til sommerhusudlejere og campingpladser med flere, blandt andet med de fem baderåd fra TrygFonden Kystlivredning. Alle interesserede kan desuden henvende sig til TrygFonden for at få materialet.

Igennem de seneste ti år har antallet af drukneulykker ved danske kyster gennemsnitligt ligget på 12 om året, dog med en faldende tendens.

I 2011 druknede en mand under badning ved Gammel Skagen, men derudover var der ingen drukneulykker ved badning langs den jyske vestkyst. I 2012 var der derimod tre i badesæsonen langs Vestkysten. Endnu én er druknet her i 2013 under badning ved Blokhus.


Se mere på:Billedtekst:
Indsatsen på Vestkysten er koordineret mellem de fire kommuner Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern, Midt- og Vestjyllands Politikreds samt Region Midtjylland. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning ved at klikke på det.


Flere oplysninger

Sven-Henrik Brandstrup, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1706
sven-henrik.brandstrup@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne