23-08-2013Forslaget til næste års budget i Region Midtjylland rummer anlægsprojekter for knap 2,6 mia. kr.

Traditionen tro ser politikerne på denne tid af året frem mod næste års budget. Men der er ikke megen tradition over det forslag til budget for 2014, som onsdag 21. august blev drøftet ved førstebehandlingen i regionsrådet i Region Midtjylland.

- Budgettet rummer et historisk højt anlægsbudget. Det skaber fundament for en fremtidig effektiv sygehusdrift, større patienttilfredshed og høj international kvalitet i sundhedsvæsenet. Og det skaber masser af arbejdspladser, sagde regionsrådsformand Bent Hansen (S) under præsentationen af budgetforslaget.

Budgetforslaget rummer en realvækst på 100,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2013. Men samtidig er der indbygget skrappe krav til hospitalerne og psykiatrien om at øge produktiviteten med 2,4 procent.

- Forslaget stiller store krav til alle vores ansatte om at være med til at omstille og tænke i nye rationelle arbejdsgange. Men det er nødvendigt, hvis vi skal få virkeliggjort de mange planer om et moderne sundhedsvæsen, som lever op til de krav, borgere af i dag naturligt stiller til mødet med et hospital, siger Bent Hansen.

I budgetforslaget er der afsat 30 mio. kr. til politisk prioritering på sundhedsområdet.

- I regionsrådet har vi selvfølgelig forskellige gode ideer til, hvordan vi bruger pengene bedst muligt, hvilket også kom frem ved førstebehandlingen af budgettet i onsdags. Derfor ser jeg frem til nogle gode drøftelser, når processen for alvor går i gang ved vores budgetseminar i næste uge, siger Bent Hansen.


Fakta

 • På anlægssiden er det de tre kvalitetsfondsprojekter i Skejby, Viborg og Gødstrup, der fylder mest. Alene disse projekter har tilsammen et anlægsbudget over 2 mia. kr.

  Herudover er der tale om en væsentlig modernisering og udbygning af regionshospitalerne i Randers, Horsens og Silkeborg. Samt om et nyt psykiatrisk afsnit i Gødstrup og et psykiatrisk center i Skejby til afløsning af det nuværende hospital i Risskov.

  Udgifter fordelt på byggerier
   DNU, Skejby*  1.593 mio. kr.
   DNV, Gødstrup*    350 mio. kr.
   Regionshospitalet Viborg*    107 mio. kr.
   Regionshospitalet Randers      95 mio. kr.
   Regionshospitalet Horsens      86 mio. kr.
   Driftsanskaffelser til medicoteknisk udstyr    192 mio. kr.
  *) kvalitetsfondsprojekt

Tidsplan for budgetforhandlinger og vedtagelse 


Flere oplysninger