13-09-2013

Kinas mangeårige etbarnspolitik skaber nu udfordringer med at få passet og plejet en stigende ældrebefolkning. Kina forsøger at implementere krav om børnenes involvering i forældrenes pleje, og danske virksomheder satser på at komme ind på området for ældrepleje.

Potentialet for de danske virksomheder er stort, men markedstilgangen til tider svær. Det er noget af det, du kan læse om i Region Midtjyllands nyhedsbrev fra Shanghai.

Læs nyhedsbrevet


FAKTA
om samarbejdet med Shanghai

Siden 2003 har Region Midtjylland og Shanghai haft et søsterbysamarbejde. Fra 2006 har regionen haft et repræsentationskontor i Shanghai bemandet med en dansk og en kinesisk medarbejder. Derudover varetages indsatsen i Shanghai af en medarbejder på regionens hovedkontor i Viborg. Shanghaikontoret ligger sammen med Innovationscenter Denmark, som er en del af Udenrigsministeriet.

Arbejdet i Shanghai fokuserer på at videreudvikle de gode relationer til Shanghai bystyre, så det kan være til gavn for regionens virksomheder og institutioner. Kontoret varetager og igangsætter samarbejdsaktiviteter inden for sundhed, rehab og andre områder af interesse for de midtjyske virksomheder og institutioner. Kontoret igangsætter projekter som eksempelvis Midtnet (www.midtnet.com) og fungerer som facilitator, formidler og døråbner for virksomheder og institutioner, der ønsker aktiviteter i Kina.

Læs mere om regionens nuværende og tidligere aktiviteter i Shanghai på www.centraldenmark.cn.