Regionsrådet I Region Midtjylland gav onsdag grønt lys til, at den store udvidelse af Regionshospitalet Randers kan gøres færdig.

Det betyder, at hospitalet i forsommeren 2016 vil stå klar med en fremtidssikret akutafdeling på knap 10.000 m², hvor alle faciliteter til hurtig modtagelse og sammenhængende diagnosticering og behandling af akutte patienter vil være samlet.  

Den nye akutafdeling bliver et lille hospital i hospitalet med erfarne speciallæger i front på alle områder og røntgenanlæg, ultralyd og CT-scanner lige ved hånden.

Første fase af byggeriet, som tages i brug i juni i år, indeholder en udbygning af den nuværende akutafdeling, sådan at alle akut indlagte medicinske, kirurgiske, gynækologiske og psykiatriske patienter modtages ét sted.

Med den nye bevilling bliver det muligt at flytte skadestue, lægevagt, modtagelse af syge børn og ofre for alvorlige trafikulykker til den nye bygning ud mod Skovlyvej. På det nye akutafsnit bliver der plads til 42 senge, de fleste på enestuer. Dermed forsøger hospitalet at skabe et miljø, hvor patienternes behov for ro og privatliv er i fokus.

I den nye bygning vil der desuden blive indrettet lokaler til undervisning og træning af hospitalets personale samt et auditorium.

- Nu får vi mulighed for at tilbyde patienterne endnu hurtigere og endnu mere kompetent behandling, fordi der bliver én indgang til hospitalet, siger hospitalsdirektør Thomas Pazyj.

- Alle specialister vil være samlet i modtagelsen, sådan at der hurtigt kan fastlægges en behandlingsplan, og det kan afklares, om patienten skal indlægges eller kan behandles hjemme, fortsætter hospitalsdirektøren.

- Når hele akutmodtagelsen er klar i 2016, har vi de fysiske rammer til at indfri regionens ambitiøse akutplan, og vi får samtidig mulighed for at understøtte hospitalets ambitionerer på forsknings- og uddannelsesområdet, slutter Thomas Pazyj.

Yderligere oplysninger:

Hospitalsdirektør Thomas Pazyj, tlf: 23 30 01 58
Projektleder Jacob Pedersen, tlf: 40 15 80 73