Der er store økonomiske og helbredsmæssige konsekvenser ved KOL.


Der er store økonomiske og helbredsmæssige konsekvenser ved KOL.

De samlede sundhedsudgifter til en KOL-patient er mere end dobbelt så store som til en person i samme alder uden KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom).
Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, der sammen med forskere fra KORA, analysefirmaet itracks og Glostrup Hospital har opgjort de økonomiske og de helbredsmæssige konsekvenser af at have KOL.

Studiet ser på de samlede udgifter for alle registrerede KOL-patienter i Danmark over en 12-års periode (fra 1998-2010).Der indgår mere end 170.000 KOL-patienter og deres ægtefæller i studiet.

Desuden viser studiet, at selv mange år, inden KOL-diagnosen stilles, er KOL-patienternes lønindkomst under halvdelen af det, som en person i samme alder uden KOL tjener.

Lidt overraskende ser det ud til, at også KOL-patienternes ægtefæller er mere syge, bruger mere medicin og tjener færre penge end andre i samme alder.

- Da disse forskelle allerede er til stede flere år før KOL-diagnosen stilles, bør man overveje, om tidlig opsporing og behandling af sygdommen kan ændre på dette mønster, siger Anders Løkke, som er afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital og forsker ved Aarhus Universitet.

Resultaterne er offentliggjort i artiklen:
Economic and Health Consequences of COPD Patients and Their Spouses in Denmark-1998-2010. Løkke A, Hilberg O, Kjellberg J, Ibsen R, Jennum P. COPD. 2013 Dec 19.

Yderligere information: Afdelingslæge Anders Løkke, tlf. 7846 2091