Rigsrevisionen roser i en ny beretning regionernes markante udvikling og kvalificering af den præhospitale indsats gennem de seneste 10-15 år. Rigsrevisionen konkluderer bl.a., at regionerne har tilrettelagt den præhospitale indsats, så en borger, der ringer 1-1-2, får hjælp i rette tid.


Rigsrevisionen roser i en ny beretning regionernes markante udvikling og kvalificering af den præhospitale indsats gennem de seneste 10-15 år. Rigsrevisionen konkluderer bl.a., at regionerne har tilrettelagt den præhospitale indsats, så en borger, der ringer 1-1-2, får hjælp i rette tid.

I en ny beretning om den præhospitale indsats roser Rigsrevisionen regionernes udvikling og tilrettelæggelse af området. Rigsrevisionen konkluderer bl.a. at regionerne har tilrettelagt den præhospitale indsats, så en borger, der ringer 1-1-2, får hjælp i rette tid, særligt finder Rigsrevisionen det meget tilfredsstillende, at borgerne i overvejende grad modtager præhospital hjælp i rette tid i de mest akutte tilfælde.

Rigsrevisionen fremhæver samtidig, at regionerne siden 2011 har arbejdet systematisk på at forbedre kvaliteten i indsatsen, bl.a. ved at indføre redskaber som Dansk Indeks for Akuthjælp og Den Danske Kvalitetsmodel. Derudover er der et samarbejde på tværs af regionerne med hensyn til udvikling og videndeling. Bl.a. har regionerne i 2013 sat fokus på at få etableret kvalitetsmål.

I sin beretning peger Rigsrevisionen på nytten af fælles standarder for kvaliteten i den sundhedsfaglige visitation. En målsætning regionerne er enig i. I 2014 vil regionerne tage initiativ til et arbejde, der kan skabe baggrund for fælles regional måling af kvaliteten i den sundhedsfaglige visitation.

Regionerne glæder sig over, at Rigsrevisionen har fundet anledning til at fremhæve de seneste mange års indsats på området. Også den kommende tid byder på markante fremskridt på det præhospitale område. I 2014 etablerer regionerne i fællesskab tre akutlægehelikoptere, som dækker hele landet døgnet rundt. Samtidig får alle regioner en fælles elektronisk patient journal på det præhospitale område.

Fakta
Præhospital indsats er den hjælp, der gives uden for sygehuset, fra en person har et akut behov for hjælp, til vedkommende er modtaget på et sygehus. Den præhospitale indsats har til formål at redde liv, yde omsorg og skabe tryghed, afkorte det samlede sygdomsforløb samt forbedre patientens helbredsudsigter.

Link