Har lille ny det godt? Er det OK han sover så meget? Får hun mon nok mad? I den vestlige del af Region Midtjylland får nybagte forældre nu hjælp af et trivselsskema.Sundhedsplejerske i Holstebro Kommune, Elsebeth Madsgaard Jespersen på besøg hos nybagte forældre: Peter Meulengracht Jensen og Stine Ellgaard Pedersen med deres nyfødte datter. /Foto: Jens Bach for Region Midtjylland

Har lille ny det godt? Er det OK han sover så meget? Får hun mon nok mad? I den vestlige del af Region Midtjylland får nybagte forældre nu hjælp af et trivselsskema.

Er man helt ny som mor og far kan man hurtigt blive usikker på, om den lille trives. For hvad skal man holde øje med.

 
Trivselsskemaet studeres. / Foto: Jens Bach for Region Midtjylland

- Selvfølgelig kan man forberede sig. Men det er jo først, når man står med det lille væsen i armene, at spørgsmålene for alvor melder sig, fortæller Stine Ellgaard Pedersen.

Søndag bragte hun og hendes kæreste, Peter Meulengracht Jensen deres lille datter hjem fra hospitalet, kun to dage efter fødslen.

I den situation er det afgørende med nogle faste holdepunkter for, om den nyfødte har det godt. Et nyt trivselsskema, udviklet i et tæt samarbejde mellem hospital og kommuner i den vestlige del af Region Midtjylland, har været en god støtte. 


Udsnit af trivselsskemaet

Kun én sandhed
Hvad Stine og Peter måske ikke lige tænker over er, at skemaet også sikrer, at jordemoder og sundhedsplejerske siger det samme til forældrene.

- Det er ikke usædvanligt, at forældrene har oplevet sundhedsplejersken og jordemoderen sige noget forskelligt om eksempelvis antallet af våde bleer på 1. og 5. dagen. For forældrene er det forvirrende og øger utrygheden, siger kvalitets- og udviklingsjordemoder ved Hospitalsenheden Vest, Henriette Svenstrup.

Forebygger genindlæggelser
Meget tyder på at trivselsskemaet også vil forebygge genindlæggelser af nyfødte.
Sundhedsplejerske og faglig koordinator i Holstebro Kommune, Joan Skytte, der også har været med til at udvikle skemaet, fortæller at hun og Henriette Svenstrup i fællesskab har analyseret en række genindlæggelser af nyfødte.

- Vores analyse viser, at en del genindlæggelser skyldes mangelfuld kommunikation mellem sundhedsplejersken og jordemoderen. Med skemaet sikrer vi, at sundhedsplejerske og jordemoder kommer med de samme råd, på det samme tidspunkt, siger Joan Skytte.

Stærkt samarbejde
Trivselsskemaet er et resultat af, at kommuner og regioner siden oktober 2013 har skullet samarbejde tæt om at sikre en god start på de nyfødtes liv.

- Det er dejligt at se, hvor konstruktivt opgaven er blevet løst. Samarbejdet mellem kommune og region er blevet styrket med nye initiativer. Ikke kun i vestklyngen. Men også i de andre dele af regionen, hvor hospitaler og kommuner har stukket hovederne sammen til glæde for de nyfødte og deres forældre, siger den ene formand for fødeplanudvalget i Region Midtjylland, direktør i Silkeborg Kommune, Jens Peter Hegelund Jensen.

De andre kommuner og hospitaler i Region Midtjylland er blandt andet alle i fællesskab gået i gang med at analysere genindlæggelser af de nyfødte.


Fotos
billederne viser sundhedsplejerske i Holstebro Kommune, Elsebeth Madsgaard Jespersen samt mor Stine Ellgaard Pedersen og far Peter Meulengracht Jensen med deres nyfødte datter.
Billederne kan hentes i stor opløsning ved at dobbeltklikke på dem.

Billederne er taget af fotograf Jens Bach.

Billederne kan frit benyttes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, med kreditering af fotografen og med Region Midtjylland anført som kilde.


Fakta
Om trivselsskemaet:
• Trivselsskemaet viser den store udvikling, der sker med en nyfødt i de første dage.

• Skemaet skal støtte forældrenes egen vurdering af barnets trivsel.

• Skemaet skal samtidig sikre en ensartet rådgivning fra de forskellige fagpersoner, der støtter forældrene.

Hent trivselsskemaet

Se lommefilm om arbejdet med trivselsskemaet

Baggrund
• Oktober 2013 trådte en ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen i kraft: Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen:

• Vejledningen indebærer større snitflader mellem region og kommuner i forhold til støtte af de nyfødte og deres familier

• Vejledningen indebærer blandt andet, at kommunernes sundhedsplejersker skal tidligere på banen. Før oktober 2013 skulle de besøge familierne senest syv dage efter familien er udskrevet fra fødestedet. Nu skal de komme ud til de nye familier 3-4 dage efter fødslen.

• For en del kommuner betyder det, at de nu også tilbyder besøg hos de nybagte forældre om lørdagen / i weekenden.


Flere oplysninger
• Mor Stine Ellgaard Pedersen: 2674 8795
• Far Peter Meulengracht Jensen: 5177 8721

• Sundhedsplejerske og faglig koordinator i Holstebro Kommunes sundhedspleje, Joan Skytte: 9611 5326 / 2160 6183 / joan.skytte@holstebro.dk

• Kvalitets- og udviklingsjordemoder, Hospitalsenheden Vest, Henriette Svenstrup: 7843 4737 / 2233 4866 / henriette.svenstrup@midt.rm.dk

• Kommunal formand for Fødeplanudvalget i Region Midtjylland, direktør i Silkeborg Kommune, Jens Peter Hegelund Jensen: 2320 8321 / jphj@silkeborg.dk

• Regional formand for Fødeplanudvalget i Region Midtjylland planlægningschef og vicedirektør, Christian Boel: 7841 2000 / 2374 9162 / chrbol@rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer på:
http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/